Relacje – Rada Gminy Nowa Ruda

Sesja Rady Gminy – 7.11.2018 r. – cz. 1.

Sesja Rady Gminy – 7.11.2018 r. – cz. 2.

Sesja Rady Gminy – 27.09.2018 r. – cz. 1.

Sesja Rady Gminy – 27.09.2018 r. – cz. 2.

Sesja Rady Gminy – 14.06.2018 r. – cz. 1.

Sesja Rady Gminy – 14.06.2018 r. – cz. 2.

Sesja Rady Gminy – 14.06.2018 r. – cz. 3.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie wniosku o udzielenia absolutorium dla Adrianny Mierzejewskiej, wójt Gminy Nowa Ruda – cz. 1. – 24.05.2018 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie wniosku o udzielenia absolutorium dla Adrianny Mierzejewskiej, wójt Gminy Nowa Ruda – cz. 2. – 24.05.2018 r.

Sesja Rady Gminy – 09.05.2018 r.

Sesja Rady Gminy – 25.04.2018 r.

Sesja Rady Gminy – 29.03.2018 r. – cz. 1.

Sesja Rady Gminy – 29.03.2018 r. – cz. 2.

Sesja Rady Gminy – 29.03.2018 r. – cz. 3.

Sesja Rady Gminy – 28.02.2018 r. – cz. 1.

Sesja Rady Gminy – 28.02.2018 r. – cz. 2.