Nieodpłatna pomoc prawna

Nierzadko zdarza się, że potrzebujemy porady prawnej, konsultacji czy pomocy ale wydaje nam się, że te usługi są drogie lub gdzieś daleko poza naszą miejscowością.

Okazuje się jednak, że możemy skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Rudzie przy ul. Mikołaja Kopernika 8 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00. Warto na spotkanie umówić się wcześniej dzwoniąc pod numer tel. kom. 533 379 671. Z podobnych usług możemy również skorzystać w Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza 16 także od poniedziałku do piątku tylko w trochę bardziej zróżnicowanych godzinach. Więcej informacji pod numerem tel. kom. 533 379 674.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
– poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,

– wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

– przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym,

– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

– mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać ?
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr telefonu 74 644 24 55.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.

Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów: 74 644 24 55.

Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, dokumentuje się przez wypełnienie karty pomocy, która składa się z części A i B. Część B karty pomocy wypełnia osobiście osoba uprawniona. Wypełnienie części B karty pomocy jest dobrowolne.