DYŻURY APTEK

Dyżury aptek w porze nocnej w godzinach 19.00 do 21.00 dla czterech aptek rotacyjnie w Kłodzku:


Dyżury aptek w dni wolne od pracy w godzinach 12.00 do 16.00 dla czterech aptek rotacyjnie w Kłodzku: