SŁUŻBY: Policja, Pogotowie, Straż Pożarna, Straż Miejska

POLICJA tel. 112, 997
Komisariat Policji Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 29, tel. 74 872 44 31
Posterunek Policji Radków, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 23 52

STRAŻ MIEJSKA
Straż Miejska Nowa Ruda, Rynek 11, tel. 74 872 51 51, kom. 501 054 667
Straż Miejska Radków, tel. 74 871 22 87, kom. 609 093 661, 604 523 817

STRAŻ POŻARNA tel. 112, 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 14 a, tel. 74 873 53 00
Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczych w Radkowie, ul. Piastowska 11a, tel. 74 871 54 92

POGOTOWIA tel. 112, 999
Pogotowie ratunkowe Nowa Ruda, ul. Szpitalna, tel. 74 872 92 27
Pogotowie gazowe Nowa Ruda, tel. 992, 74 872 44 87
Pogotowie wodociągowe Nowa Ruda, tel. 74 872 23 45
Pogotowie energetyczne Nowa Ruda, tel. 991, 74 872 25 86