Wiejskie potyczki

Mało kto spodziewał się, że przebieg zebrania wiejskiego w Jugowie będzie inny. Była dyskusja pomiędzy Adrianną Mierzejewską a Sławomirem Karwowskim.
Z inicjatywy wójt, z udziałem jej doradcy Ryszarda Czerewatego, rady sołeckiej i Kazimierza Łaby, sołtysa Jugowa, odbyło się w ubiegłym tygodniu zebranie wiejskie w największej miejscowości gminy Nowa Ruda. W Jugowie do głosowania uprawnionych jest ponad tysiąc mieszkańców, a na spotkanie przybyło zaledwie kilkanaście osób. Nie było kworum, ale nie przeszkodziło to w dyskusji, którą poprzedziło sprawozdanie gospodarza wsi. O tyle ważne, gdyż mogło ono być wskazówką, na co w kolejnych latach można przeznaczyć 29,5 tys. zł – pieniądze z funduszu sołeckiego. W tym roku bowiem całą kwotę zamierza się przeznaczyć na remont budynku gospodarczego przy boisku sportowym, ze skazaniem na toalety. Po tej informacji ruszyły pytania od mieszkańców.

Więcej informacji na str. 3 w numerze 281 tygodnika „Noworudzianin” Numer 281
26 maja – 1 czerwca 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *