Światowy Dzień Sybiraka w Jugowie

17 września obchodziliśmy 80 rocznicę napaści Rosji sowieckiej na naszą ojczyznę. Tego też dnia na całym świecie organizowane są uroczystości Światowego Dnia Sybiraka

W niedzielę 22 września 2019 r. wolontariusze z Jugowa Fundacji Studio Wschód, Parafia Jugów oraz Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie zorganizowali uroczystości Jubileuszu 30-lecia Związku Sybiraków Koło Nowa Ruda oraz Jubileuszu 100-lecia Niepodległości. Honorowy Patronat nad uroczystościami Światowego Dnia Sybiraka w Jugowie objęła Adrianna Mierzejewska, wójt Gminy Nowa Ruda.

Na uroczystości przybyli członkowie Związku Sybiraków Koło Nowa Ruda na czele z Ireną Dąbek, prezesem noworudzkiego koła oraz Tadeuszem Długoszem pierwszym przewodniczącym tegoż koła. Na spotkanie z Sybirakami przybyli: Adrianna Mierzejewska, wójt gminy Nowa Ruda, Ryszard Czerewaty, zastępca wójta gminy Nowa Ruda, Gabriel Grobelny, zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Jugów w Jugowie, Krystyna Śliwińska, dyrektor Biura Poselskiego Michała Dworczyka Posła na Sejm RP, Bożena Sołek-Muzyka, przewodnicząca Rady Gminy Nowa Ruda, Marcin Antosik i Kazimierz Łaba, radni Rady Gminy Nowa Ruda, Sławomir Karwowski, radny Rady Powiatu Kłodzkiego, Bogdan Tarapacki, przewodniczący senior Rady Gminy Nowa Ruda, Gabriela Buczek, dyrektor Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, Artur Chorzępa, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Jugowie, Jolanta Łasak, dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kł., Magdalena Kazimierczak, zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Jugowie, Bogusława Tarassow, sołtys wsi Jugów, Anna Ścięgaj, przewodnicząca KGW Gminy Nowa Ruda, Halina Borger, przewodnicząca Klubu Seniorów „Wrzos” w Jugowie, Robert Grzesik przedstawiciel Górniczej Braci, oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Nowa Ruda.

Mszę św., odprawianą przez ks. Krzysztofa Kaczmarka, w intencji zbawienia zmarłych oraz zdrowia żyjących Zesłańców uświetniły poczty sztandarowe: Związku Sybiraków Koło Nowa Ruda, Górników oraz OSP Miasta i Gminy Nowa Ruda. Modlitwę Wiernych – Modlitwę Sybiraków odczytali Adrianna Mierzejewska, wójt gminy Nowa Ruda, Natalia Muzyka wolontariuszka Fundacji Studio Wschód oraz Artur Chorzępa, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Jugowie. Intencje w imieniu Sybiraków wygłosił Marcin Antosik, radny Rady Gminy Nowa Ruda oraz wolontariusz Fundacji Studio Wschód. Natalia Muzyka, na ręce Ireny Dąbek, prezesa Związku Sybiraków Koła Nowa Ruda oraz Tadeusza Długosza pierwszego przewodniczącego tego koła, przekazała ziemię przywiezioną z polskiego cmentarza w Oziorne, w Kazachstanie, gdzie spoczywają szczątki doczesne Zesłańców.

W sierpniu bieżącego roku wolontariusze Fundacji Studio Wschód, w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, wykonywali na tej nekropolii prace renowacyjno-porządkowe. Gabriel Grobelny, zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Jugów w Jugowie, na ręce ks. Krzysztofa, przekazał dąb, który w drugiej części uroczystości, został posadzony na przykościelnym terenie. Oprawę muzyczną Mszy św. zagwarantowali: organistka Katarzyna Szymańska, Głuszycka Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Eugeniusza Lecia oraz Zespół Wokalny. Kolejnym punktem jugowskich uroczystości było posadzenie Dębu im. Ignacego Jana Paderewskiego na terenie byłego cmentarza przy Kościele pw. św. Katarzyny w Jugowie. W imieniu Aleksandra Szweda Senatora RP, życzenia dla Sybiraków odczytała Adrianna Mierzejewska. Flagi państwowe od Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów na ręce Ireny Dąbek oraz Artura Chorzępy, przekazała Krystyna Śliwińska. Uroczystość wkopania dębu uświetnili występami KGW Jugów wykonując utwór „Kwiaty polskie” oraz Głuszycka Orkiestra Dęta, która odegrała Hymn Państwowy. Na zakończenie obchodów Światowego Dnia Sybiraka zaproszeni goście spotkali się z Sybirakami w Kawiarni Tina w Jugowie, gdzie po odśpiewaniu Hymnu Sybiraków oraz złożeniu życzeń nastąpiło zakończenie uroczystości.

Za wsparcie organizacji Światowego Dnia Sybiraka w Jugowie organizatorzy dziękują: Nadleśnictwu Jugów w Jugowie, Gospodarczemu Bankowi Spółdzielczemu Radków z/s w Nowej Rudzie, Katarzynie Antosik, Bogdanowi Muzyce, Magdalenie Kazimierczak, Annie Kozioł, Barbarze Nowaczyk oraz Ewelinie i Danielowi Markiewiczom.

Str. 14 w numerze 397 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 397
27 września – 3 października 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *