Kanalizacja w Jugowie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i modernizacja wodociągowej w Jugowie, to jedno z największych i najdroższych zadań, które stoi przed gminą Nowa Ruda

W kwietniu ubiegłego roku okazało się, że ze względu na uchybienia formalne, wniosek o dofinansowanie, który gmina złożyła w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” został odrzucony.

– Nie udało nam się pozyskać dofinansowania na budowę kanalizacji i modernizacji sieci wodociągowej w Jugowie, bez którego nie jesteśmy w stanie wykonać inwestycji o tak ogromnych kosztach. Powodem odrzucenia wniosku były uchybienia dotyczące ochrony środowiska, jakie popełniono przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę w 2009 roku – wyjaśnia Adrianna Mierzejewska, wójt gminy Nowa Ruda. – W chwili obecnej posiadamy już plan funkcjonalno-użytkowy. Inwestycja ta jest także ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Ruda, co umożliwi jej realizację po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu. Niestety nie mamy żadnej informacji kiedy zostanie ogłoszony konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – dodaje.

O tym, że jest to ważna inwestycja dla mieszkańców Jugowa, nie trzeba nikogo przekonywać. Budowa sieci kanalizacyjne, pozwoliłaby w przyszłości naprawić katastrofalny stan ul. Głównej (drogi powiatowej) na odcinku ok. 4 km.

– Budowa sieci kanalizacyjnej w Jugowie jest bardzo istotną sprawą. Pozostaje kwestia sfinansowania tego zadania, a przypomnę, że jest to inwestycja warta kilkanaście milionów złotych, więc gmina nie jest w stanie tego samodzielnie wykonać. Trzeba na to pozyskać pieniądze albo z Funduszu Ochrony Środowiska, albo środki unijne – mówi Mirosław Dziedzic, radny gminy Nowa Ruda.

Jego zdaniem nie można dzielić mieszkańców gminy na dwie grupy – tych, którzy już żyją w warunkach XXI wieku i tych, którzy nie mogą korzystać z udogodnień. Zgonie z planami wybudowana ma być sieć kanalizacyjna i zmodernizowana sieć o długości 9 kilometrów, co pozwoli na podłączenie się do magistrali ponad dwóm tysiącom mieszkańców Jugowa.

– Z tego co się orientuję, na jesień gmina ma złożyć wniosek o pieniądze na budowę sieci kanalizacyjnej. Jej budowa jest konieczna nie tylko ze względu na wygodę jugowian, ale też ze względu na ochronę środowiska – mówi Kazimierz Łaba, sołtys Jugowa i radny gminy Nowa Ruda.

W planach władz gminy na przyszły rok jest budowa 130 metrowego odcinka chodnika, od Domu Pomocy Społecznej w kierunku przedszkola w Jugowie.

Str. 5 w numerze 346 tygodnika „Noworudzianin” dostępny w archiwum.
Numer 346
14-20 września 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *