Informacja dla mieszkańców Jugowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie informuje mieszkańców Jugowa, iż prace związane z budową sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości zakończą się do dnia 31.05.2023 roku, a przy ulicy Małachowskiego wszystkie roboty ukończone zostaną do dnia 30.06.br. wraz z odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej

Po tym okresie nastąpi porządkowanie terenu miejscowości oraz prace odtworzeniowe nawierzchni dróg powiatowych i gminnych.
Jednocześnie informujemy, iż staraniem Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianny Mierzejewskiej zawarto porozumienie pomiędzy Urzędem Gminy Nowa Ruda, Starostwem Powiatowym w Kłodzku, Zarządem Dróg Powiatowych, ZWiK Nowa Ruda, Nadleśnictwem Jugów oraz Wykonawcą, tj. firmą Eko-Wod w Świdnicy, w sprawie remontu nawierzchni drogi powiatowej, celem odtworzenia i odbudowy ww. drogi na całej szerokości jezdni.
Ww. remont będzie obejmował odcinek o długości 3,7 km począwszy od posesji nr 2 przy ul. Sikorskiego do wiaduktu kolejowego na granicy administracyjnej gminy i miasta Nowa Ruda.
Staraniem władz Gminy niniejszy remont współfinansowany będzie ze środków Rządowego Funduszu Remontu Dróg pozyskanych przez Starostwo oraz ze środków własnych Gminy Nowa Ruda i Nadleśnictwa Jugów.
Planowany termin zakończenia prac odtworzeniowych i remontowych – jesień 2023.
Informujemy również, iż w czerwcu odbędzie się spotkanie władz gminy Nowa Ruda oraz ZWiK z mieszkańcami celem poinformowania mieszkańców o możliwościach przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. O terminie spotkania poinformujemy Państwa w osobnych ogłoszeniach.
Za wszelkie utrudnienia i niedogodności związane z realizacją inwestycji serdecznie przepraszamy, mając nadzieję, iż zrealizowane zadanie znacząco wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców i ochronę środowiska naturalnego.
Zarząd ZWiK Nowa Ruda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *