Jak obniżyć podatek PIT?

Nadchodzi czas, kiedy to wiele osób zastanawia się, jak obniżyć swoje podatki PIT. Szczególnie przedsiębiorcy starają się znaleźć sposoby na zminimalizowanie podatku dochodowego, by móc uzyskać większy zwrot pieniędzy. Jednym ze sposobów na oszczędności są ulgi i zwolnienia podatkowe

Niestety, w związku z wprowadzeniem Planu Odbudowy Gospodarczej „Polski Ład”, kwestia przysługujących ulg podatkowych stała się nieco zagmatwana. Sprawdźmy zatem, jak obecnie prezentują się ulgi dla podatników, którzy chcą rozliczyć swoje podatki za rok 2022.

Kwota wolna od podatku
Dla tych, którzy zarabiają mniej, mamy dobre wieści — istnieje możliwość uniknięcia płacenia podatku PIT, jeśli ich dochody nie przekraczają kwoty wolnej od podatku. Obecnie, w 2023 roku, wynosi ona 30 000 zł. Jednakże, gdy przekroczymy tę kwotę, zostaniemy zobowiązani do zapłaty podatku od kwoty przekraczającej limit.
Niemniej jednak nawet jeśli przekroczymy kwotę wolną od podatku, to nadal możliwe jest obniżenie podatku. Przykładowo, jeśli roczny dochód podatnika wynosi 50 tys. zł, zapłaci on podatek PIT od kwoty 10 tys. zł. Nie trzeba się z tym udawać do specjalisty — dowolny program do PIT pomoże nam dokładnie określić jego wartość.

Podwyższone koszty uzyskania przychodu
Pracownicy, którzy ponoszą koszty dojazdu do pracy, mogą skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Dzięki temu kwota podatku dochodowego, jaki muszą zapłacić, zostanie zmniejszona przy składaniu deklaracji podatkowej, a to pozwoli na większy zwrot podatku. W ten sposób zmniejszona zostanie podstawa opodatkowania.
Jeśli chodzi o koszty uzyskania przychodów w ramach umowy zlecenia i o dzieło, to warto pamiętać, że są one zwiększone o 20% przychodu zmniejszonego o potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu. Ustawowe koszty powinny być wpisane w druku PIT-11. Jeśli jednak faktyczne koszty są wyższe, niż te wskazane w druku PIT-11, to warto wpisać wysokość kosztów faktycznie poniesionych.

Rozliczenie się z małżonkiem
Wspólnym rozliczeniem z małżonkiem również można obniżyć podatek dochodowy. Metoda ta polega na wyliczeniu podatku dochodowego na podstawie sumy dochodów małżonków, a następnie podzieleniu ich na połowę. Dzięki temu równomiernie zostaną opodatkowani oboje małżonkowie, co pozwoli uniknąć wejścia na wyższą skalę podatkową. Wspólne rozliczenie to dobry pomysł zwłaszcza wtedy, gdy jeden z małżonków zarabia powyżej 120 000 zł, a drugi małżonek ma mniejsze dochody. Dzięki tej możliwości małżonkowie mogą zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Wydatki na cele rehabilitacyjne
Osoby niepełnosprawne oraz osoby, które utrzymują kogoś w ten sposób, również mają możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Dzięki niej można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz na cele związane z ułatwieniem wykonywania codziennych czynności.

Ulga na Internet
Jeśli chodzi o ulgę na Internet, to osoby, które opłacają Internet oraz ponoszą związane z nim koszty, mają możliwość skorzystania z ulgi. Jednakże ulga ta przysługuje tylko raz — jeśli korzystaliśmy z niej w poprzednim roku podatkowym, nie możemy już z niej skorzystać. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 760 zł na osobę i mogą z niej korzystać osoby fizyczne rozliczające się w skali podatkowej, a także przedsiębiorcy stosujący opodatkowanie ogólne lub ryczałt.

Wszystkie te ulgi i zwolnienia podatkowe są dobrym sposobem na obniżenie podatku dochodowego i uzyskanie większego zwrotu podatku. Dlatego, zanim złożymy deklarację podatkową, warto dokładnie przejrzeć wszystkie możliwe ulgi i zwolnienia podatkowe, jakie mogą nam przysługiwać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *