Podatek w górę

Przed dwoma tygodniami informowaliśmy naszych czytelników, że decyzją władz samorządowych Nowej Rudy od 1 stycznia 2020 wzrasta podatek od nieruchomości.

•od powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji budynków obecnie płacimy 0,92 zł za m2, po nowym roku zapłacimy 0,94 zł za m2, stawka maksymalna 0,95 zł za m2.
•pozostałych w tym zajętych na prowadzenie działalności odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego obecnie płacimy 0,48 zł za m2, po nowym roku zapłacimy 0,49 zł za m2, stawka maksymalna 0,50 zł za m2.
•niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. Z 2018., poz.1398 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie re rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego obecnie płacimy 3,01 zł za m2, po nowym roku zapłacimy 3,10 zł za m2, stawka maksymalna 3,15 zł za m2.

Od budynków mieszkalnych lub ich części obecnie płacimy 0,79 zł za m2, po nowym roku zapłacimy 0,81 zł za m2.
Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej obecnie płacimy 23,20 zł od 1 m2 po nowym roku zapłacimy 23,70 zł za 1 m2, stawka maksymalna 23,90 zł za 1 m2.
Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanego materiałem siewnym obecnie płacimy 10,98 zł za 1 m2, po nowym roku zapłacimy 11,18 zł za 1 m2 w tym wypadku jest to stawka maksymalna.
Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń obecnie płacimy 4,78 zł za 1 m2, po nowym roku zapłacimy 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – stawka maksymalna.
Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego obecnie płacimy 7,85 zł zza 1 m2, po nowym roku zapłacimy 8,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej – stawka maksymalna 8,05 zł za 1 m2. n
Jak mówił podczas październikowej sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie burmistrz Tomasz Kiliński nie są to stawki maksymalne jakie dopuszcza Minister Finansów. Z informacji ministerstwa finansów wynika, że z uwagi na wzrost cen towarów i usług stawki maksymalne w 2020 roku będą wyższe w porównaniu z 2019 rokiem o 1,8 procent

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *