Jubileusz Katarzynek

Zespół Ludowy „Katarzynki” powstał w 1994 r. w Ścinawce Górnej z inicjatywy Katarzyny Jarosz. To właśnie na jej cześć zespół w 2004 r. przyjął nazwę „Katarzynki” i nadal, przy wielu okazjach, podkreśla udział jaki miała w powstawaniu zespołu

Katarzyna Jarosz przyjechała do Ścinawki Dolnej po wojnie. To właśnie tu się osiedliła. Ponieważ zawsze była osobą niezwykle energiczną, twardą góralką, która jak sobie coś postanowi, to musi tego dokonać – założyła zespół „Katarzynki”.

W tym roku zespół obchodzi 25-lecie istnienia, w tym 15 lat pod nazwą „Katarzynki”.

W swej działalności zespół może pochwalić się bogatym i bardzo szerokim repertuarem. Znajdziemy w nim pieśni ludowe, pieśni patriotyczne, kościelne, czy też utwory folklorystyczne. W swojej twórczości „Katarzynki” upodobały sobie zwłaszcza folklor górali gorczańskich, co podkreślają nie tylko poprzez wykonywanie utworów wywodzących się z tego regionu, ale także strój wzorowany na oryginalnych strojach górali sądeckich. To właśnie piękne stroje przyczyniają się do pozytywnego odbioru, rozpoznawalności oraz niewątpliwie podnoszą wartość zespołu. Góralskie gorsety i męskie stroje dla „Katarzynek” zostały wykonane ręcznie przez panią Katarzynę Jarosz, inne zaś zostały sprowadzone z Zakopanego i Poronina.

Jednakże to nie stroje są w działalności zespołu najważniejsze. Najbardziej istotna jest jego twórczość oraz praca nad zachowaniem dorobku kulturowego i podtrzymywanie twórczości ludowej tak, aby przyszłe pokolenia mogły bezpośrednio dotknąć historii i obyczajów.

Zespół swą działalność prowadzi w Centrum Inicjatyw Wiejskich gminy Radków w Ścinawce Górnej. Działalność zespołu jest istotna z wielu względów. Podstawowym jest kultywowanie tradycji ludowych oraz praca nad zachowaniem dziedzictwa kulturalnego. Ponadto działalność zespołu ma bardzo istotne znaczenie dla społeczności lokalnej, jej aktywności oraz zachowania pewnego rodzaju spójności. Zespół bierze udział w przygotowaniu szeregu wydarzeń lokalnych zapewniając oprawę artystyczną podczas dożynek, spotkań przedświątecznych, zabaw mikołajkowych dla dzieci czy też świątecznych spotkań dla osób starszych i samotnych. Z okazji kanonizacji papieża Jana Pawła II zespół przygotował program poświęcony tej uroczystości, łącząc modlitwy Ojca Świętego przeplatane pieśniami. Program ten prezentowano w wielu kościołach powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego. Aktywność zespołu w tych dziedzinach niezwykle pozytywnie wpływa na życie lokalnej społeczności, wzmacnia jej więzi oraz bardzo wyraźnie podnosi poziom jej integracji. Jest to niezwykle istotny aspekt działalności zespołu na płaszczyźnie nie tyle kulturalnej, ile społecznej.

Kolejnym ważnym elementem działalności „Katarzynek” jest aktywizacja ludzi młodych, skupienie ich wokół zespołu, nauka śpiewu i obyczajów ludowych. Jest to tym bardziej istotne, że młodzi ludzie powoli odchodzą od kultury ludowej, nie mają wiedzy na jej temat i po prostu nie czują, jak ważna jest historia i dziedzictwo naszych przodków.

Nie sposób w kilku zdaniach napisać o działalności tego zespołu ludowego, ponieważ jest to swojego rodzaju „żywy organizm”. Na przestrzeni tych 25 lat zespół się zmieniał, zmieniali się członkowie zespołu, przybywało utworów w repertuarze oraz doświadczeń i umiejętności. Jedno jest jednak niezmienne od wielu lat – pasja i miłość do tego co robią.

W kwietniu 2013 r. członkowie zespołu założyli stowarzyszenie „Zespół Ludowy Katarzynki”.

W 2010 roku zespół brał udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale, w 2013 i 2017 r. w Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska w Operze Wrocławskiej. W roku 2014 zespół brał udział w Dniach Polskiej Kuchni i Kultury w Pradze, Międzynarodowym Festiwalu Kultury Ludowej w Środzie Śląskiej oraz w Przeglądzie Zespołów Ludowych „Biskupicki Złoty Kłos” w Biskupicach Oławskich, gdzie otrzymał wyróżnienie w formie statuetki. „Katarzynki” wielokrotnie występowały na Wojewódzkim Festiwalu Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu oraz brały udział w Wojewódzkich Dożynkach w Miliczu i Krzyżowej. W 2016 roku wspólnie odwiedziły rodzinne strony swojej założycielki w Mszanie Dolnej. W tym samym roku zespół został dwukrotnie wyróżniony – otrzymując statuetkę „Prometeusz” za wkład w rozwój lokalnej kultury i promocji gminy Radków oraz nominację do „Róży Kłodzkiej” w kategorii kultura. Rok później, podczas XII Prezentacji Zespołów Ludowych Ziem Pogranicza „Róża Kłodzka” w Pstrążnej, „Katarzynki” otrzymały I miejsce oraz nagrodę publiczności. Kilkakrotnie występowały również podczas dożynek powiatowych w Pniewach czy podczas wyjazdów na Kaszuby. W 2018 roku zespół otrzymał Srebrną Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”.

Str. 2 w numerze 404 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 404
15-21 listopada 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *