Budżet gminy będzie zrównoważony

Czy przyszłoroczny budżet Gminy Wiejskiej Nowa Ruda będzie zrównoważony i czy będzie zapewniał gminie nie tylko stabilne funkcjonowanie, ale również umożliwiał jej dalszy rozwój?

– Nasza gmina na pewno będzie miała niższe wpływy z tytułu podatków PIT i CIT, z tym, że budżet gminy Nowa Ruda nie bazuje na wpływach głównie z jednej branży, np. turystyki. Działalność gospodarcza jest zróżnicowana, w związku z czym skutki pandemii nie wpłyną na nas mocno. Podobnie nie bazujemy na dużej liczbie zakładów pracy, które nagle zostałyby zamknięte. Specyfika naszej gminy jest inna. Zatrudnienie jest na stałym poziomie, a jeden z największych zakładów pracy, mający swoją siedzibę w Przygórzu, ZPAS S.A., nieprzerwanie pracuje. W tym roku musieliśmy zmodyfikować budżet gminy w związku z pandemią. Zakupiliśmy środki ochrony osobistej dla strażaków i maseczki dla mieszkańców. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program „Wspieraj Seniora”, okazując indywidualne wsparcie w tym trudnym czasie i wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z wykonaniem zakupów, czy po prostu zwykłą rozmową – mówi Adrianna Mierzejewska, wójt gminy Nowa Ruda. – Staram się, aby budżet na każdy następny rok był kształtowany w sposób zdroworozsądkowy i realny. Budżet na 2021 rok będzie podobny do poprzednich. Wzorem lat ubiegłych nie zabraknie w nim bardzo ważnych dla naszej gminy inwestycji. Jestem przekonana, że będzie to budżet zrównoważony, rozsądny, ale też w pewnym stopniu elastyczny, kierujący się przede wszystkim troską o mieszkańców. Wczoraj dowiedziałam się, że pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 4,3 mln zł na budowę hali sportowej w Ludwikowicach Kłodzkich i pół miliona złotych na budowę chodnika w okolicy szkoły podstawowej w Bożkowie. To ogromne wsparcie ze strony rządu. Na przyszły rok zaplanowane są w budżecie także inne znaczące inwestycje. Rozpocznie się budowa kanalizacji w Jugowie o wartości ok. 15 mln zł, termomodernizacja budynku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda z modernizacją biblioteki w Dzikowcu o wartości 2,7 mln zł, wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła na ponad 3 mln zł i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków za ok. 1,5 mln zł. Gmina Nowa Ruda, wraz z miastami Nowa Ruda i Broumov, zakupi średni wóz strażacki i sprzęt za ponad milion złotych. Gmina nadal będzie wspierać sołectwa w realizacji zaplanowanych przez nich mniejszych modernizacji i zakupów, które są równie istotne z punktu widzenia mieszkańca – dodaje wójt.

Str. 3 w numerze 458 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 458
11-17 grudnia 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *