Trwa rewitalizacja parku

Park przy ul. Strzeleckiej w Nowej Rudzie, to wyjątkowe miejsce, które odradza się na nowo. Z początkiem sierpnia rozpoczęły się tam prace związane z jego przebudową, które mają trwać do 31 stycznia 2021 r.

Park przy ul. Strzeleckiej w Nowej Rudzie tworzy jedną z najważniejszych przestrzeni społecznych o charakterze lokalnym w tej części miasta. Jest odwiedzany nie tylko przez mieszkańców górnej części miasta, jest też częścią trasy na Górę św. Anny. Ten urokliwy zakątek przyciąga ludzi nie tylko w okresie letnim, spacerowiczów widać tam praktycznie o każdej porze roku. Według założeń władz miasta przebudowa parku ma na celu lepsze udostępnienie turystom i mieszkańcom wieży widokowej na Górze św. Anny. Ścieżka główna w parku będzie z gładką nawierzchnią, dostępna dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Boczne ścieżki wyłożone będą kamiennymi płytami. Uzupełniona zostanie roślinność o gatunki głównie rodzime. Skarpy zostaną zabezpieczone przed erozją. Usunięte zostaną drzewa w złym stanie sanitarnym, usunięta też zostanie zieleń inwazyjna. Oświetlenie w parku będzie ograniczone do koniecznego minimum, a strumień światła skierowany będzie w dół, by nie zakłócać fauny i flory. Odrestaurowana zostanie kamienna obudowa cieku wodnego, na którym wybudowana też zostanie atrakcyjna dla mieszkańców fontanna. Ukłonem w stronę niegdysiejszego wyglądu parku będzie budowa altanki, która kiedyś w parku funkcjonowała, a także odbudowa sceny i zagospodarowanie terenu wokół niej. Zamontowane zostaną też ławki oraz kosze na śmieci. Odbudowane zostaną trzy kapliczki usytuowane przy szlaku na Górę św. Anny. Za prace miasto ma zapłacić 1 834 200,00 zł brutto.
Jak nas poinformowała Agnieszka Żołnierczyk, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, wykonawca, którym jest przemyska firma „Kvanta Granit”, wykonał już: wycinkę drzew i krzewów wraz z uporządkowaniem terenu, komorę techniczną fontanny, przygotowana jest też niecka fontanny pod obłożenie płytami granitowymi. Wykonano również ozdobną obudowę kanalizacji deszczowej (na górze parku) – ozdobna misa z piaskowca, oczyszczono też kanał deszczowy. Gotowa jest już altanka, naprawiono i odmurowano zniszczone murki w parku, rozebrano kapliczki. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem terenów pod nasadzenia trawy i krzewów.

Str. 5 w numerze 458 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 458
11-17 grudnia 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *