Ruszył remont drogi między Nową Rudą-Słupcem a Dzikowcem

Dziurawa, nie naprawiana od lat droga powiatowa nr 3312D łącząca Dzikowiec z Nową Rudą-Słupcem, zostanie wyremontowana. Dla bezpieczeństwa jej użytkowników, koszty remontu wzięły na siebie nie tylko władze Powiatu Kłodzkiego, ale też Gmina Nowa Ruda oraz – w największym stopniu – Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy

Choć odcinek drogi powiatowej nr 3312D między Nową Rudą-Słupcem a Dzikowcem ma tylko pół kilometra długości, jest bardzo ważny dla okolicznych mieszkańców.
– Ludzie z naszej miejscowości codziennie dojeżdżają tędy do pracy, odwożą dzieci do szkół, jeżdżą do różnych urzędów czy na większe zakupy. Tymczasem droga jest w bardzo złym stanie. Dlatego ogromnie się cieszymy, że władze Powiatu Kłodzkiego, Gminy Nowa Ruda oraz Kopalń Surowców Skalnych w Bartnicy porozumiały się i wspólnie wyremontują tę jezdnię – mówi Agnieszka Tomczuk, sołtys wsi Dzikowiec.
Remont już się rozpoczął. W piątek 17 maja odbyło się oficjalne przekazanie drogi przez zarządzający nią Powiat Kłodzki firmie, która została wyłoniona w przetargu i wykona naprawę. Następnie ruszyły prace.
– Wykonawca sfrezuje dotychczasową nawierzchnię i położy nowe warstwy jezdni z betonu asfaltowego. Uzupełni pobocza nowym lub odzyskanym materiałem, pochodzącym z frezowania dotychczasowej nawierzchni asfaltowej. Wyczyści też rowy przy drodze oraz wykarczuje krzaki zarastające przydrożne rowy i pobocza – mówi Bogusław Krupiński, kierownik Działu Energomechanicznego w Spółce Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy.
KSS Bartnica wzięła na siebie największą część kosztów tej inwestycji. Remontowana droga jest przedłużeniem ulicy Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie-Słupcu, którą spółka transportuje produkowane w Kopalni Gabra Nowa Ruda-Słupiec kruszywo. Wykorzystywane jest ono do budowy najważniejszych w kraju dróg szybkiego ruchu i autostrad.
– Zależy nam na dobrych relacjach z otoczeniem i naszymi sąsiadami. Po rozmowach z władzami Powiatu Kłodzkiego i Gminy Nowa Ruda zdecydowaliśmy się na największe finansowo partycypowanie w kosztach remontu jezdni między Nową Rudą-Słupcem a Dzikowcem. Warto przypomnieć, że kilka lat wcześniej wzięliśmy na siebie także większą część koszów remontu ulicy Kwiatkowskiego, prowadzącej w Nowej Rudzie-Słupcu do naszego zakładu. Zakupiliśmy również znajdujące się przy tej ulicy radary solarne, służące do pomiaru prędkości, aby nakłonić kierowców do przepisowej jazdy. Robimy to wszystko dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców – mówi Jakub Madej, prezes KSS Bartnica.
Piotr Marchewka, wicestarosta Powiatu Kłodzkiego potwierdza, że Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy są odpowiedzialnym społecznie przedsiębiorcą.
– KSS Bartnica robi naprawdę dużo na rzecz bezpieczeństwa w otoczeniu swoich zakładów. Nasza współpraca z tym przedsiębiorcą układa się bardzo dobrze. Rozpoczynający się remont drogi, finansowany w dużej części przez KSS Bartnica, jest tego najlepszym przykładem – mówi wicestarosta Piotr Marchewka.
Zakończenie remontu odcinka drogi powiatowej nr 3312D między Nową Rudą-Słupcem a Dzikowcem, jest przewidziane na jesień tego roku. Dla dobra kierowców droga nie zostanie na czas naprawy całkowicie zamknięta – ruch na niej będzie odbywał się wahadłowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *