Pieniądze na nowe piece

W środę 31 maja podczas sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, przyjęto regulamin udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda, na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji.
Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, mieszkańcy Nowej Rudy będą mogli wymieniać stare piece na kotły gazowe, elektryczne oraz pompy ciepła i kolektory słoneczne. Ma to zmniejszyć emisję pyłów i gazów z kotłowni węglowych i domowych pieców, generujących szkodliwy i uciążliwy smog.
– Aby poprawić stan powietrza w regionie, fundusz proponuje dolnośląskim gminom aż 50 milionów złotych. Szacujemy, że ta kwota wystarczy na likwidację ok. 10 tysięcy pieców węglowych – mówił podczas sesji Jerzy Ignaszak, wiceprezes WFOŚiGW we Wrocławiu.
Środki z programu mogą pozyskać samorządy. Wiemy już, że zrobi to miasto Nowa Ruda. Następnie ogłosi nabór na wsparcie finansowe wymiany pieców węglowych m.in. dla osób fizycznych czy wspólnot mieszkaniowych oraz najemców mieszkań komunalnych. Prognozowana kwota, to około 1 mln zł. Dofinansowanie z funduszu na dom jednorodzinny to maksymalnie 10 tys. złotych, w przypadku mieszkania w bloku – 7 tys. zł. Wspólnoty mieszkaniowe – 4 tys. złotych na jedno mieszkanie.

Miasto dołoży
Odpowiednio drugie tyle przeznaczy na ten cel Gmina Miejska Nowa Ruda.
– Wiedząc jak ważna jest to dla mieszkańców sprawa, chcemy ten program dodatkowo uatrakcyjnić. Dołożymy własne pieniądze, aby poprawić atrakcyjność tego instrumentu służącego ograniczeniu niskiej emisji – tłumaczy Tomasz Kiliński.
W ostatecznym rozrachunku program funduszu zakłada dotację na poziomie 25%, władze Nowej Rudy proponują kolejne 25%.
Osoby, które wcześniej zdecydowały się na wymianę źródeł ciepła z programu „Kawka” będą musiały składać nowe wnioski. O wsparcie mogą ubiegać się też osoby, które już zmieniły systemy grzewcze po 1 stycznia 2017 roku. Liczy się kolejność zgłoszeń.
– Jest to całkiem inny program, uruchomiany, jakby nie patrzeć, przez inną instytucję. Dostosowując się do jego zasad, przygotowaliśmy regulamin, na podstawie którego będziemy ogłaszać nabór wniosków i wtedy zarówno ci mieszkańcy, którzy wcześniej chcieli wymienić piec, a z wiadomych powodów program „Kawka” się nie udał, będą mogli taki wniosek złożyć. Również ci, którzy decyzję o wymianie dopiero podejmą – dodaje burmistrz.

Komunalne też
Szczegółowe zasady, na jakich udzielane będą dotacje zawarte są w przyjętym przez Radę Miejską w Nowej Rudzie regulaminie. W pierwszej wersji zakładał udzielanie dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda na zadanie w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym WFOŚiGW we Wrocławiu. Jednak przed sesją rozszerzono zapisy regulaminu o najemców mieszkań komunalnych, o co wnioskował radny Janusz Staniocha. Jest tylko jedno zastrzeżenie – najemcy mieszkań zobowiązani są do uzyskania zgody właściciela nieruchomości.

Ile na wymianę?
Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym ustala się górne limity tych kosztów:
– dla mieszkania w bloku wielorodzinnym – 14.000,00 zł
– dla domu jednorodzinnego – 20.000,00 zł
– w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny, limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako iloczyn tej liczby i kwoty – 8.000,00 zł.

Więcej informacji na str. 5 w numerze 283 tygodnika „Noworudzianin” Numer 283
9-15 czerwca 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *