Na komisji o drzewach

Stan zieleni wysokiej w naszym mieście był głównym tematem posiedzenia Komisji Zdrowia i Ekologii Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, które odbyło się w środę 12 września

Obrady komisji rozpoczęły się jednak od wydania opinii komisji na temat sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. Zagadnienia z tym związane omówił skarbnik Jan Szeląg, który odpowiadał również na liczne pytania radnych.

O drzewach w mieście
Meritum posiedzenia dotyczyło spraw związanych ze stanem zieleni wysokiej w Nowej Rudzie i przygotowanie do „Święta drzewa”. Na zaproszenie przewodniczącej komisji Reginy Wałęsy, na spotkanie przybyła Małgorzata Jagielska, leśnik Urzędu Miasta w Nowej Rudzie i Teresa Fereżyńska z Polskiego Klubu Ekologicznego w Nowej Rudzie.
Małgorzata Jagielska na wstępie przedstawiła plan związany z tegorocznymi obchodami „Święta drzewa”. W planach jest liczne nasadzanie drzew, co ma w jakiś sposób zrekompensować prowadzoną wycinkę w mieście.
– Z tego co wiem, poprzednie obchody dni drzewa związane były z pomnikami przyrody, w tym roku chciałabym to połączyć z nasadzeniami zastępczymi w różnych częściach Nowej Rudy. Będą to drzewa liściaste. Chcę wracać do gatunków drzew rodzimych, noworudzkich: lipy, jesiony, czy dęby. Mamy już rozplanowane, gdzie drzewa posadzimy, w czym znowu pomogą nam strażacy ochotnicy – tłumaczyła Małgorzata Jagielska.
– Będzie to pewnego rodzaju miting uczniów szkół, klubu ekologicznego. Dzieci, wspólnie ze strażakami, będą sadziły drzewa w wyznaczonych miejscach, w każdej z dzielnic miasta – uzupełniła Teresa Fereżyńska.

Po omówieniu tematu związanego ze „Świętem drzewa” członkowie Komisji Zdrowia i Ekologii, wraz z zaproszonymi gośćmi, zajęli się sprawą drzew w mieście. Dużo czasu poświęcono tegorocznej wycince drzew w mieście i związanymi z tym nasadzeniami zastępczymi. ­Radni zainteresowani byli nie tylko ilością i miejscami, w których drzewa zostaną wycięte, ale też jakie drzewa w zamian zostaną zasadzone. Nie mogło się obyć bez pytań o ul. Cmentarną i prowadzoną na skarpie wycinkę drzew oraz zabezpieczeniu jej przed ewentualnymi osuwiskami. Małgorzata Jagielska zapewniła członków komisji, że są w mieście miejsca, w których drzewa wymagają przycinki, gdzie indziej pielęgnacji, a w innych miejscach wycinki.
– Cały czas monitoruję sytuację drzewostanu w Nowej Rudzie i staram się na bieżąco reagować na każde zgłoszenie, lub to, co sama zauważyłam – podsumowała.

Str. 8 w numerze 347 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 347
21-27 września 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *