Staże zagraniczne w OHP

Jednym z głównych zadań OHP jest realizacja projektów wspierających edukację, mobilność, działalność młodzieżową i współpracę międzynarodową.

Projekty realizowane we współpracy z zagranicznymi partnerami w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego umożliwiają uczestnikom OHP udział w zagranicznych stażach i praktykach zawodowych. Dzięki nim młodzież odnosi wiele korzyści, takich jak rozwój zawodowy i osobisty, wzrost kompetencji językowych, społecznych i obywatelskich

Główne cele wyjazdów stażowych to: zdobycie kompetencji wymaganych na rynku pracy, uzyskanie doświadczenia zawodowego pożądanego przez pracodawców oraz lepsze zrozumienie kultury gospodarczo-społecznej danego kraju. Działania te stanowią integralną część nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Projektom tego typu towarzyszą przygotowania językowe, kulturowe i pedagogiczne. Umiejętności nabyte zagranicą potwierdzane są uznawanym na terenie Unii Europejskiej certyfikatem Europass Mobility, dzięki któremu dużo łatwiej znaleźć pracę w całej Europie.
Do najpopularniejszych kierunków zagranicznych praktyk i staży zawodowych należą Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja i Niemcy. Właśnie dobiegły końca staże zawodowe w Niemczech, Grecji, Hiszpanii i we Włoszech.

WŁOCHY
Na początku czerwca z Rimini wrócili do Polski uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Jędrzejowie. W ramach projektu ,,Praktyki zagraniczne skrzydłami w wejściu na rynek pracy” we Włoszech szkolili się młodzi fryzjerzy, cukiernicy, sprzedawcy, kucharze, mechanicy pojazdów samochodowych i elektromechanicy.

NIEMCY
Do wschodnioniemieckiego Brandenburga w ramach projektu „Czas na europejski staż” udała się jedenastoosobowa grupa stażystów z Hufca Pracy Koszalin. Początkujący mechanicy samochodowi uzupełniali w Niemczech wiedzę teoretyczną na temat mechaniki pojazdów. Uczyli się m.in. instalowania obwodów hydraulicznych, regulowania zaworów, budowy układów wtryskowych i technologii silników. Oprócz tego poznawali tradycje i historię Niemiec.
Uczestnicy Hufców Pracy z Łomży i Kolna brali udział w projekcie „Inwestycja w przyszłość – zagraniczne staże zawodowe młodych kucharzy, stolarzy i murarzy w Niemczech”. Projekt zakładał m.in. poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz naukę języka niemieckiego. Polska młodzież miała też okazję zwiedzić Berlin, Drezno i Lipsk.

GRECJA
II edycja staży zawodowych przygotowanych przez Hufiec Pracy w Krakowie pt. „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy” odbyła się w Grecji. Młodzież kształcąca się w zawodach kucharz i fryzjer zdobywała doświadczenie zawodowe w Salonikach. Stażyści mieli wiele okazji do ćwiczenia umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, a także do nawiązania nowych znajomości, spacerów nad morzem i zwiedzania miasta.

HISZPANIA
Dziewięciu podopiecznych braniewskiego OHP miało możliwość odbycia stażu w hiszpańskiej Ubedzie. Projekt „Inwestycja w przyszłość – Zawodowy Start-Up” przewidywał szkolenie kucharzy, sprzedawców, mechaników samochodowych i murarzy-tynkarzy.
W pięknej Sewilli odbywają się miesięczne staże zawodowe z udziałem młodych osób uczestniczących w projekcie „Z europejskimi kompetencjami na rynek pracy”. Młodzież z jednostek terenowych OHP woj. opolskiego od kwietnia do lipca kształcić się będzie w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, kucharz oraz fryzjer. Natomiast na przełomie lipca i sierpnia urokami Sewilli cieszyć się będą uczestnicy OHP z Mazowsza, którzy wezmą udział w akredytowanym projekcie pt. „Praktyka czyni mistrza”. Miesięczne staże u hiszpańskich pracodawców odbędą młodzi fryzjerzy, kucharze, mechanicy i cukiernicy. Głębsze poznanie kultury i języka hiszpańskiego zapewni kurs językowy, który odbędzie się w czasie stażu.
W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy już w marcu br. rozpoczął się kurs języka hiszpańskiego. W sierpniu, po opanowaniu specjalistycznej terminologii, piętnastoosobowa grupa przyszłych kucharzy, cukierników, mechaników pojazdów samochodowych, monterów zabudowy i robót wykończeniowych, sprzedawców, fryzjerów oraz monterów sieci i instalacji sanitarnych, wyjedzie wraz z kadrą wychowawczą na dwutygodniowy staż zawodowy do hiszpańskiej Malagi.

Projekty Erasmus+ o profilu zawodowym realizowane u zagranicznych pracodawców umożliwiają polskiej młodzieży podnoszenie kwalifikacji zawodowych, kontakty z rówieśnikami z innych krajów, a także poznawanie innych kultur i języków. Tego rodzaju przedsięwzięcia dają również sposobność propagowania wiedzy o Polsce, pomagają przezwyciężać stereotypy i wspomagają tworzenie świadomych, obywatelskich postaw.

Aktualności na temat Ochotniczych Hufców Pracy znajdziecie Państwo na naszych mediach społecznościowych (Twitter, Facebook, Instagram) oraz na stronie Komendy Głównej www.ohp.pl.
Ochotnicze Hufce Pracy są jednostką budżetową nadzorowaną przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Celem OHP jest wspomaganie państwowego systemu oświaty za pomocą aktywizacji społecznej, zawodowej i ekonomicznej młodzieży. Beneficjentami działań Ochotniczych Hufców Pracy są osoby w przedziale wiekowym od 15 do 25 lat. OHP pomagają im ukończyć szkołę oraz zdobyć lub podnieść kwalifikacje zawodowe w ponad 60 branżach. Ponadto Hufce podejmują i wspierają wszelkie inicjatywy służące wychowaniu poprzez pracę oraz zwalczaniu bezrobocia. W strukturach Ochotniczych Hufców Pracy działa obecnie 27 jednostek budżetowych. W tym 16 komend wojewódzkich, 7 centrów kształcenia i wychowania. Hufce dysponują czteroma ośrodkami szkolenia zawodowego, którym podlega 208 jednostek opiekuńczo-wychowawczych i 243 jednostek realizujących usługi z zakresu rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *