Smog znów atakuje


We wrześniu w Nowej Rudzie zostały przekroczone dopuszczalne normy zanieczyszczenia powietrza niebezpiecznym dla zdrowia pyłem PM10. Straż miejska rozpoczęła kontrole… Lekarze ostrzegają

Więcej informacji na str. 3 w numerze 252 tygodnika „Noworudzianin” Numer 252
25-31 października 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *