Czas wielkich zmian

Odwołania i powołania zdominowały ubiegłotygodniową sesję Rady Gminy Nowa Ruda.
Podczas XXXII sesji Rady Gminy Nowa Ruda, uczestniczyło 14 radnych. Grupa radnych związanych z wójt Adrianną Mierzejewską, złożyła wniosek o odwołanie drugiego wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowa Ruda i powołanie jego następcy. Głosowania nad odwołaniem wiceprzewodniczącego Antoniego Pukały i w sprawie powołania jego następcy odbyły się w trybie tajnym. Po krótkiej dyskusji przystąpiono do procedowania. Za odwołaniem Antoniego Pukały głosowało 9 radnych, przeciw było 3, a dwóch radnych obecnych na sali odmówiło udziału w głosowaniu.

Więcej informacji na str. 5 w numerze 275 tygodnika „Noworudzianin” Numer 275
7-13 kwietnia 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *