Remont drogi w Koszynie

Rzecz dotyczy drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec – Koszyn – Bożków, której odcinek zamyka się na przestrzeni 1350 m.

Starostwo Powiatowe w Kłodzku, w porozumieniu z Gminą Wiejską Nowa Ruda, rozpoczęło remont odcinku długości 1100 m.

Co z newralgicznym odcinkiem pozostałych zaledwie 250 metrów, które przewidywane są do remontu dopiero na rok przyszły? Starosta kłodzki Maciej Awiżeń na początku września zwrócił się pisemnie do wójt Adrianny Mierzejewskiej o partycypowanie w kosztach remontu tego odcinka drogi w Koszynie z prośbą o dofinansowanie owego przedsięwzięcia z budżetu gminy kwotą nieco ponad 126 tysięcy zł. Niestety jednak nie zaplanowano takich wydatków w przyszłorocznym budżecie gminy Nowa Ruda. Paweł Szafran, zastępca wójta gminy Nowa Ruda, podkreślał w piśmie do starosty „słuszność i konieczność przeprowadzenia remontu na całym odcinku” tej drogi w pięknie położonym Koszynie.

W październiku Wojciech Kołodziej, radny powiatu kłodzkiego i Waldemar Wójtowicz, radny Rady Gminy Nowa Ruda, udali się do starosty kłodzkiego. Po rozmowach i złożeniu formalnego wniosku, mieszkańcy Koszyna doczekali się pozytywnej odpowiedzi ze strony starosty, który podjął decyzję o dokończeniu remontu i zabudżetowaniu tej inwestycji w całości.

Str. 5 w numerze 306 tygodnika „Noworudzianin” Numer 306
17-23 listopada 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *