Obwodnica Słupca

Budowa obwodnicy Słupca coraz bliżej. Jej długość to ok. 3,9 km i – według szacunków – kosztować ma 45 mln zł brutto.
Dzisiaj (piątek 21 lipca) o godz. 17.00 w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupcu, odbędzie się spotkanie informacyjne związane z planowaną inwestycją pn. „Prace projektowe dla budowy obwodnic m. Nowa Ruda – Słupiec: IV etap obwodnicy (droga 381) Nowa Ruda.”
– Obecnie trwają prace przedprojektowe. Zgodnie z opinią Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w trakcie spotkania informacyjnego, jako wariant preferowany zostanie wskazany wariant 4 – żółty – wyjaśnia Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. – Wariant ten nie został jeszcze zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Ponadto, w ramach umowy z Biurem Projektowym Lispus, w ramach zadania pn.: Prace projektowe dla budowy obwodnicy miasta Nowa Ruda – Słupiec: IV etap obwodnicy – droga 381– Nowej Rudy, przewiduje się sporządzenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wykonanie koncepcji wielobranżowej dla wybranego wariantu oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Dokumentacja opracowywana jest jako przyszłościowa. Po wprowadzeniu zadania do planu, dalsza procedura będzie polegała na wyłonieniu w drodze przetargu wykonawcy robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” – dodaje dyrektor DSDiK.

Numer 289 tygodnika „Noworudzianin” dostępny w archiwum.Numer 289
21-27 lipca 2017 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.