Gmina w rewitalizacji

Głównym punktem sesji Rady Gminy Nowa Ruda, które odbyło się we wtorek 25 września w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich, było przejęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Program został przyjęty jednogłośnie.
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych to najbardziej kompleksowa odpowiedź na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową polskich gmin. Aby ją przeprowadzić konieczna jest dogłębna diagnoza sytuacji w gminie, konsultacje z jej mieszkańcami, dyskusje z radnymi i wreszcie zredagowanie programu rewitalizacji, w oparciu o który, podejmowane są działania uzdrawiające problemowy obszar. Dzięki tym wszystkim zabiegom, wyodrębniono w gminie Nowa Ruda obszary wymagające rewitalizacji. Obejmują część sołectw Bożków, Włodowice, Jugów, Dzikowiec, Ludwikowice Kłodzkie. Lokalny Program Rewitalizacji przygotowała firma EffiCon z Kłodzka, której prezes Ireneusz Ratuszniak przedstawił założenia podczas sesji.

Więcej informacji na str. 7 w numerze 299 tygodnika „Noworudzianin” Numer 299
29 września – 5 października 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *