Posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego

W piątek 17 listopada w ratuszu odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nowej Rudzie.

Zarządzanie kryzysowe – to działalność organów administracji publicznej, będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

Więcej informacji na str. 9 w numerze 307 tygodnika „Noworudzianin” Numer 307
24-30 listopada 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *