Czyste powietrze z utrudnieniami

We wrześniu 2018 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomiono program „Czyste powietrze” skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Aplikujących o środki z programu czeka podróż do Wałbrzycha, nie ma szans na punkt obsługi w Nowej Rudzie.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych poprzez gruntowną termomodernizację budynków z jednoczesną wymianą źródeł ciepła. Podstawowym warunkiem udzielenia dofinansowania jest wymiana starych źródeł ciepła – pieców i kotłów na paliwa stałe/zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu priorytetowego. Ponadto, w zakres dofinansowania można zaliczyć zakup i montaż mikro instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, które mogą zostać dofinansowane do 100% (wyłącznie w formie pożyczki) oraz w przypadku budynków istniejących prace dotyczące zmniejszenia energochłonności budynku (ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła). Program realizowany jest przez okres 10 lat, tj. w latach 2018–2029, a łączne środki przewidziane na dofinansowanie przedsięwzięć objętych programem to 103 mld zł. WFOŚiGW we Wrocławiu koordynuje obecnie na Dolnym Śląsku Program priorytetowy „Czyste powietrze”. W ubiegłym roku zorganizowano spotkania informacyjne w gminach na terenie województwa. O ile w gminie Nowa Ruda spotkanie informacyjne się odbyło, o tyle do Nowej Rudy pracownicy funduszu jeszcze nie dotarli. Dodatkowym minusem programu jest fakt, że trudne do wypełnienia wnioski w naszym przypadku można składać w delegaturze WFOŚiGW w Szczawnie-Zdroju. Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej Rudy wystąpił do Funduszu Ochrony Środowiska z propozycją utworzenia w budynku urzędu miasta punktu obsługi dla osób zainteresowanych programem. Niestety ze słów pracownika WFOŚiGW we Wrocławiu wynika, że jest to niemożliwe.

– Program „Czyste Powietrze” nie przewiduje możliwości zlecenia lub delegowania przez wojewódzkie fundusze obsługi składanych wniosków na podmioty trzecie (w tym na jednostki samorządu terytorialnego), zarówno w zakresie ich przyjmowania, jak i weryfikacji. Stąd też realizatorami tych kompetencji mogą być wyłącznie pracownicy funduszy. Natomiast nie ma przeszkód aby gmina, mając na względzie szybkie i skuteczne aplikowanie do programu, utworzyła np. w strukturze urzędu miejskiego/gminy punkt, w którym beneficjenci mogliby otrzymać wyczerpujące informacje i wsparcie odnośnie przygotowania wniosków oraz procedury ubiegania się o dofinansowanie. W tej kwestii WFOŚiGW we Wrocławiu oferuje pełne, merytoryczne wsparcie w zakresie przeszkolenia urzędników mogących służyć pomocą informacyjną dla beneficjentów na miejscu, w gminie – wyjaśnia Agnieszka Małysa, specjalista ds. informacji i promocji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Z informacji przekazanych nam przez panią Agnieszkę, wynika, że na dzień 31 styczeń 2019 r. w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zarejestrowano: w 2018 r. – 1226 wniosków, do 31 stycznia 2019 r.: 162 wniosków, co łącznie daje 1388 wnioski. Na dzień 22 lutego 2019 r. podpisano 84 umowy na kwotę 1.036.376 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *