Czyste powietrze z utrudnieniami

We wrześniu 2018 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomiono program „Czyste powietrze” skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Aplikujących o środki z programu czeka podróż do Wałbrzycha, nie ma szans na punkt obsługi w Nowej Rudzie.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych poprzez gruntowną termomodernizację budynków z jednoczesną wymianą źródeł ciepła. Podstawowym warunkiem udzielenia dofinansowania jest wymiana starych źródeł ciepła – pieców i kotłów na paliwa stałe/zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu priorytetowego. Ponadto, w zakres dofinansowania można zaliczyć zakup i montaż mikro instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, które mogą zostać dofinansowane do 100% (wyłącznie w formie pożyczki) oraz w przypadku budynków istniejących prace dotyczące zmniejszenia energochłonności budynku (ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła). Program realizowany jest przez okres 10 lat, tj. w latach 2018–2029, a łączne środki przewidziane na dofinansowanie przedsięwzięć objętych programem to 103 mld zł. WFOŚiGW we Wrocławiu koordynuje obecnie na Dolnym Śląsku Program priorytetowy „Czyste powietrze”. W ubiegłym roku zorganizowano spotkania informacyjne w gminach na terenie województwa. O ile w gminie Nowa Ruda spotkanie informacyjne się odbyło, o tyle do Nowej Rudy pracownicy funduszu jeszcze nie dotarli. Dodatkowym minusem programu jest fakt, że trudne do wypełnienia wnioski w naszym przypadku można składać w delegaturze WFOŚiGW w Szczawnie-Zdroju. Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej Rudy wystąpił do Funduszu Ochrony Środowiska z propozycją utworzenia w budynku urzędu miasta punktu obsługi dla osób zainteresowanych programem. Niestety ze słów pracownika WFOŚiGW we Wrocławiu wynika, że jest to niemożliwe.

– Program „Czyste Powietrze” nie przewiduje możliwości zlecenia lub delegowania przez wojewódzkie fundusze obsługi składanych wniosków na podmioty trzecie (w tym na jednostki samorządu terytorialnego), zarówno w zakresie ich przyjmowania, jak i weryfikacji. Stąd też realizatorami tych kompetencji mogą być wyłącznie pracownicy funduszy. Natomiast nie ma przeszkód aby gmina, mając na względzie szybkie i skuteczne aplikowanie do programu, utworzyła np. w strukturze urzędu miejskiego/gminy punkt, w którym beneficjenci mogliby otrzymać wyczerpujące informacje i wsparcie odnośnie przygotowania wniosków oraz procedury ubiegania się o dofinansowanie. W tej kwestii WFOŚiGW we Wrocławiu oferuje pełne, merytoryczne wsparcie w zakresie przeszkolenia urzędników mogących służyć pomocą informacyjną dla beneficjentów na miejscu, w gminie – wyjaśnia Agnieszka Małysa, specjalista ds. informacji i promocji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Z informacji przekazanych nam przez panią Agnieszkę, wynika, że na dzień 31 styczeń 2019 r. w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zarejestrowano: w 2018 r. – 1226 wniosków, do 31 stycznia 2019 r.: 162 wniosków, co łącznie daje 1388 wnioski. Na dzień 22 lutego 2019 r. podpisano 84 umowy na kwotę 1.036.376 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *