Pieniądze na zwierzęta

Rada Gminy Nowa Ruda przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Nowa Ruda w roku 2019.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności będzie kosztował gminę 40 tysięcy złotych. Pieniądze te będą wydatkowane między innymi na opłaty za schronisko dla zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych w przypadku zdarzeń drogowych (w tym usypianie zwierząt) oraz na opiekę nad kotami dziko żyjącymi i ich dokarmianiem. Część z tej kwoty powędruje również na edukację mieszkańców miasta w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. Zdaniem wiceprzewodniczącego rady gminy Mirosława Dziedzica, bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są niekontrolowane rozmnażanie, porzucanie zwierząt przez właścicieli, ucieczki zwierząt, łatwość pozyskiwania zwierząt, moda na określone rasy zwierząt oraz brak edukacji i wiedzy o metodach zapobiegania ich bezdomności. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zabezpieczone są w budżecie gminy w wysokości 40.000 złotych, w tym: na sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami – 1.000 zł, na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez przekazywanie ich do schroniska – 22.500 zł, na odławianie bezdomnych zwierząt – 5.000 zł, na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom – 10.000 zł, na sterylizację lub kastrację – 1.000 zł, na działania informacyjno-edukacyjne – 500 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *