Usuń azbest!

Jeszcze tylko do końca tygodnia w gminie Nowa Ruda trwa nabór wniosków na demontaż, zbieranie, utylizację i transport wyrobów zawierających azbest

Informacja ta kierowana jest do osób, które posiadają na terenie swoich nieruchomości zinwentaryzowane wyroby zawierające azbest. Zadanie zostanie zrealizowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Urząd Gminy Nowa Ruda o dofinansowanie zadania związanego z realizacją „Programu usuwania azbestu dla Gminy Nowa Ruda w 2021 roku” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Wnioski można składać do najbliższego piątku – 29 stycznia 2021 roku.
Szczegółowych informacji udziela Paweł Mazurkiewicz, główny specjalista ds. leśnictwa, ochrony przyrody i utrzymania czystości UG Nowa Ruda, tel. 74 872 09 04, kom. 536 837 939.

Wniosek dostępny na: www.bip.gmina.nowaruda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *