Matury rozpoczęte

Punktualnie o godzinie 9.00 w całej Polsce ok. 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpiło do matury. Na Dolnym Śląsku do egzaminu dojrzałości przystąpiło ponad 17 tysięcy uczniów, a w Nowej Rudzie 127.

W obu noworudzkich szkołach średnich egzamin rozpoczął się zgodnie z wytycznymi. W Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza do matury przystąpiło 70 uczniów, natomiast w Noworudzkiej Szkole Technicznej 46 uczniów i 11 abiturientów, którzy matury piszą po raz kolejny. To, ci którym nie udało się zaliczyć egzaminu w pierwszym podejściu lub osoby, które chcą poprawić swój wynik.

170 minut mają dzisiaj maturzyści na rozwiązanie arkusza z języka polskiego na poziomie podstawowym. O godzinie 14.00 maturzyści rozpoczną egzamin na poziomie rozszerzonym. To pierwszy z sześciu obowiązkowych egzaminów maturalnych, które trzeba zaliczyć, żeby dostać świadectwo dojrzałości. Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo na poziomie podstawowym język polski, matematykę i język obcy. Muszą także przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Najwięcej osób napisze rozszerzony egzamin z języka angielskiego. Maturalne minimum to w części pisemnej język polski, matematyka i język obcy (trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów) oraz wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym, do którego wystarczy przystąpić. Ponadto trzeba jeszcze zdać ustnie język polski i język obcy nowożytny. Egzaminy pisemne potrwają do 23 maja. Równolegle w szkołach odbywać się będą egzaminy ustne. Na wyniki i świadectwa, które noworudzkim maturzystom wyda Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, abiturienci muszą poczekać do 4 lipca. Maturę będzie można poprawiać już 20 sierpnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *