Młodzieżowa Rada Miejska w Radkowie

W styczniu odbyły się pierwsze w historii gminy Radków wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Uczniowie, którzy zgłosili chęć kandydowania prowadzili od grudnia 2019 r., kampanię wyborczą w swoim obwodzie wyborczym, czyli szkole podstawowej, do której uczęszczają. 21 stycznia 2020 roku, w każdej ze szkół podstawowych na terenie naszej gminy zostały przeprowadzone demokratyczne wybory, w wyniku których zostało wybranych 15 młodzieżowych radnych:

I OKRĘG WYBORCZY – ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚCINAWCE ŚREDNIEJ:
1. Tomasz Grzybowski
2. Daria Kantyka
3. Magdalena Koszyńska
4. Angelina Wielgus
5. Mateusz Woźniak

II OKRĘG WYBORCZY – ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RADKOWIE:
1. Jakub Futoma
2. Dominik Dudzik
3. Vanessa Dzik
4. Patryk Orman

III OKRĘG WYBORCZY – ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚCINAWCE DOLNEJ:
1. Zuzanna Mikusiak
2. Karolina Mizera
3. Nicoll Węglowska

IV OKRĘG WYBORCZY – ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WAMBIERZYCACH:
1. Martyna Grzybowska
2. Dagmara Urbanek
3. Julia Witomska

Po wyborach 4 lutego br. uczestniczyli w warsztatach integracyjnych, a 6 lutego 2020 r. miała miejsce pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej, podczas której młodzi radni złożyli uroczyste ślubowanie przed przystąpieniem do wykonywania mandatu. W kolejnej części obrad zaprzysiężeni radni dokonali wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady. W wyniku tajnego głosowania przewodniczącą pierwszej kadencji MRM w Radkowie została Martyna Grzybowska, Wiceprzewodniczącą została Karolina Mizera, a Sekretarzem MRM Dagmara Urbanek.

Kadencja MRM w Radkowie potrwa dwa lata.
Pomysł utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radkowie przedstawiła w marcu ubiegłego roku, Przewodnicząca Komisji Oświaty w RM, pani Barbara Sobczyńska. Pomysł ten został pozytywnie odebrany przez pozostałych radnych, jako jeden ze sposobów na większe zainteresowanie młodzieży sprawami lokalnymi i zaangażowanie się w życie swojej gminy. Po kwietniowych konsultacjach z panem Damianem Ślakiem, który pełni funkcję opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kłodzku, ruszyły przygotowania do powołania MRM od strony formalnej. Dzięki pomocy pracowników Referatu Administracyjnego Urzędu Miasta, a szczególnie pani Joanny Rakowskiej – Sekretarza Gminy, został stworzony Statut MRM w Radkowie, kalendarz wyborczy oraz regulamin wyborów do MRM. Pan burmistrz Jan Bednarczyk zarządził wybory w dniu 2 grudnia ubiegłego roku. Koordynatorami MRM ze strony Rady Miejskiej zostali:
• Barbara Sobczyńska
• Czesława Jarzyńska
• Alicja Surdyka-Strug
• Aleksander Mielniczuk

Ponadto w szkołach spośród nauczycieli zostali powołani Szkolni Opiekunowie radnych MRM:
ZSP w Ścinawce Średniej: pani Renata Mastalerz
ZSP w Radkowie: pan Aleksander Mielniczuk
ZSP w Ścinawce Dolnej: pan Sławomir Szuber
ZSP w Wambierzycach: pani Łucja Ziemska.

Str. 9 w numerze 418 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 418
6-12 marca 2020 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *