Do szkoły dopiero po wakacjach

W poniedziałek 1 czerwca odbyła się konferencja prasowa, na której Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej, przedstawił najważniejsze kwestie dotyczące organizacji roku szkolnego 2019/2020 oraz letniego wypoczynku

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji
Podczas konferencji minister Dariusz Piontkowski podkreślił, że 1 czerwca rozpoczyna się kolejny etap stopniowego przywracania pracy szkół i placówek oświatowych.
– Od dziś uruchomiliśmy konsultacje dla wszystkich dzieci w szkołach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że części zajęć nie można przeprowadzić bez zajęć praktycznych, czy spotkań z wychowawcą – mówił szef MEN.
Minister edukacji zaznaczył jednocześnie, że od 1 czerwca możliwe jest organizowanie:
• konsultacji z nauczycielami w szkołach dla wszystkich uczniów,
• zajęć praktycznych dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia,
• zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym dla uczniów III klas technikum,
• praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów wszystkich klas technikum.
Minister Dariusz Piontkowski przypomniał także o zbliżających się egzaminach, które dla maturzystów rozpoczynają się już 8 czerwca, a dla uczniów klas VIII – 16 czerwca.
Szef MEN zapowiedział ponadto, że nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostanie przedłużona do 26 czerwca. Przypomnijmy, że o sposobie realizacji zdalnej nauki decyduje dyrektor szkoły lub placówki, przy współpracy z nauczycielami i po uwzględnieniu możliwości uczniów i rodziców.
Jednym z narzędzi do wykorzystania podczas zdalnej nauki może być platforma epodreczniki.pl, na której znajdują się bezpłatne, zgodne z podstawą programową materiały dydaktyczne do kształcenia on-line.

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Podczas konferencji minister Dariusz Piontkowski przedstawił liczbę zgłoszeń wypoczynku, jaka napłynęła do bazy wypoczynek.men.gov.pl. Podkreślił, że liczby te znacznie odbiegają od danych za ubiegły rok.
Zgłoszenia organizatorów wypoczynku w bazie wypoczynek.men.gov.pl:
1 154 – liczba zgłoszeń w bazie,
617 – liczba zgłoszeń zatwierdzonych przez kuratorów oświaty.
Prawie 25 tys. uczniów (24 476) planuje wyjechać w tym roku na zorganizowany wypoczynek:
• krajowy – 17 063,
• półkolonie – 5 339,
• wyjazdy zagraniczne – 2 074.
Minister edukacji zaznaczył, że z budżetu państwa prawie 28 mln zł zostanie przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowywanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach konkursów organizowanych przez kuratorów oświaty.
W pierwszej kolejności z takiego wypoczynku skorzystają m.in. dzieci objęte pieczą zastępczą, pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne GIS, MZ i MEN
Minister Dariusz Piontkowski przypomniał, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia, przygotowały szczegółowe wytyczne sanitarne dla organizatorów wypoczynku dzieci oraz młodzieży.
– Opublikowaliśmy informacje o tym, jak wypoczynek w okresie epidemii powinien być zarządzany. Musi być on przede wszystkim bezpieczny. Mamy wytyczne, które powinny spełnić organizacje, które będą organizowały wyjazdy – mówił minister edukacji.
Wytyczne te regulują m.in. liczbę uczestników wypoczynku, organizację odwiedzin i przebywanie osób z zewnątrz, postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia.
Dokument zawiera także porady i wskazówki dla rodziców wysyłających dzieci na letni wypoczynek. Rodzice i opiekunowie powinni zadbać przede wszystkim o to, aby dzieci udające się wypoczynek były zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźne.
Szczegółowe wytyczne sanitarne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku znajdują się na stronie MEN: www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz.

Str. 17 w numerze 431 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 431
5-11 czerwca 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *