Nowa Ruda – miasto i gmina w statystyce

Niejednokrotnie w naszym tygodniku informowaliśmy, że miasto Nowa Ruda pomału, aczkolwiek systematycznie się wyludnia. Dzięki danym zawartym w „Raporcie o stanie miasta Nowa Ruda za rok 2019” oraz „Raporcie o stanie Gminy Nowa Ruda za rok 2019”, kolejny raz możemy udostępnić naszym czytelnikom kilka ciekawych informacji związanych z demografią

Miasto Nowa Ruda
Z informacji zawartych w raporcie wynika, że na koniec 2019 r. w Nowej Rudzie było 21 482 mieszkańców, w 2018 r. – 22 246, w 2017 r. – 22 455, w 2016 r. – 22 636, a w 2015 r. – 22 823.
W Nowej Rudzie mieszkało w 2019 r. – 10 188 mężczyzn, 11 294 kobiet, w 2018 r. – 10 602 mężczyzn, 11 644 – kobiet, w 2017 r. – 10 723 mężczyzn, 11 732 kobiet, w 2016 r. – 10 818 mężczyzn, 11 818 – kobiet i w 2015 r. – 10 919 mężczyzn i 11 904 kobiet.
Cały czas w Nowej Rudzie odnotowywany jest ujemny przyrost naturalny; w 2019 r. – urodziło się 141 osób, zmarło 350, w 2018 r. urodziło się 161 osób, zmarło 326, w 2017 r. – urodziło się 161 osób, zmarło 321, w 2016 r. urodziły się 174 osoby, zmarło 316, a w 2015 r. urodziło się 158 osób, zmarło 295.
Odnotowuje się też malejącą ilość zawartych małżeństw. I tak w 2019 r. było ich 80, w 2018 r. – 90, w 2017 r. – 90, w 2016 r. – 115 i w 2015 r. – 104.
Pocieszający jest fakt, że w latach 2015-2019 odnotowano w Nowej Rudzie spadek osób bezrobotnych. W 2019 r. było 650 osób bezrobotnych, w 2018 r. – 703, w 2017 r. – 767, w 2016 r. – 976, a w 2015 r. – 1 239.

Gmina Nowa Ruda
Liczba mieszkańców gminy Nowa Ruda według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 11 328 i zmniejszyła się w stosunku do liczby mieszkańców na koniec 2018 roku o 144 osoby (11 472). W poszczególnych miejscowościach na dzień 31 grudnia 2019 r. zameldowanych było:
1) Bartnica 174 osoby
2) Bieganów 21 osób
3) Bożków 1 504 osoby
4) Czerwieńczyce 447 osób
5) Dworki 59 osób
6) Dzikowiec 819 osób
7) Jugów 2 799 osób
8) Krajanów 106 osób
9) Ludwikowice Kłodzkie 2 066 osób
10) Nowa Wieś Kłodzkie 213 osób
11) Przygórze 682 osoby
12) Sokolec 178 osób
13) Sokolica 66 osób
14) Świerki 515 osób
15) Włodowice 664 osoby
16) Wolibórz 1015 osób
W 2019 r. liczba zgonów wyniosła 143, a urodzeń 87.
Na koniec 2019 r. w gminie zarejestrowane były ogółem 444 osoby bez pracy, o 27 osób mniej niż na koniec 2018 r. Wśród bezrobotnych na terenie gminy Nowa Ruda liczniejszą grupę stanowiły kobiety (252). Na uwagę zasługuje stosunkowo niskie bezrobocie wśród ludzi młodych w wieku do lat 25 – 49 osób. Warto zaznaczyć, że w dalszym ciągu dużą grupę bezrobotnych stanowią osoby długotrwale bezrobotne w liczbie 252 (spadek w porównaniu do 2018 r. o 32 osoby).

Str. 2 w numerze 435 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 435
3-9 lipca 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *