Ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców

Jeszcze tylko dzisiaj, tj. 7 lipca, można dopisać się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce. Jeśli wyborca dopisał się do spisu przed pierwszą turą wyborów, nie może dopisać się do innego spisu przed drugą turą

Dopisać się do spisu wyborców może każdy, kto:
– ma prawa wyborcze,
– najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat,
– chce głosować w innej miejscowości, niż mieszka na stałe,
– chce głosować w miejscowości, w której czasowo przebywa w dniu wyborów.
Wyróżnia się dwa sposoby dopisania się – na stałe w danej gminie (wpisanie do rejestru wyborców), lub tylko jednorazowo na najbliższe wybory (dopisanie do spisu wyborców).
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców może złożyć każdy, kto:
• chce głosować w gminie, w której mieszka na stałe, ale nie ma w niej zameldowania na pobyt stały,
• chce głosować w gminie, w której mieszka lub przebywa na stałe i jest osobą, która nie jest i nigdy nie była zameldowana na pobyt stały w Polsce
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców może złożyć każdy, kto:
• głosuje w kraju i jednorazowo chce głosować w miejscu swojego czasowego pobytu – poza gminą, w której jest ujęty w rejestrze wyborców, tj. poza gminą, w której jest zameldowany, albo poza gminą, gdzie jest wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek.
Wnioski można składać za pośrednictwem platformy ePUAP lub tradycyjną pocztą. Wniosek należy napisać samodzielnie, uwzględniając następujące dane:
– nazwisko,
– imię albo imiona,
– imię ojca,
– datę urodzenia,
– numer PESEL,
– adres zamieszkania,
– adres pobytu czasowego w dniu wyborów (WAŻNE! Należy podać pełny adres).
Załóż tymczasowy profil zaufany
Można zakładać także tymczasowy profil zaufany, który ani nie wymaga konta bankowego, ani osobistego potwierdzenia w wyznaczonym punkcie. Taki profil ważny jest 3 miesiące. Aby go założyć, należy na stronie gov.pl wybrać e-usługę „Załóż profil zaufany”. Następnie już system krok po kroku przeprowadzi przez całą tę procedurę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *