10 działań antykryzysowych dla polskich firm

Rząd chce kontynuować pomoc dla przedsiębiorców, którzy są dotknięci kryzysem wywołanym przez COVID-19. Tak jak na wiosnę, celem jest ratowanie firm i ochrona Polaków przed bezrobociem. Wsparcie polegać będzie na długoterminowych pożyczkach, dofinansowaniu do zatrudnienia, przedłużeniu postojowego, czy zwolnieniu ze składek na ZUS

Ratunek dla firm: 10 działań antykryzysowych rządu
Aby pomóc przedsiębiorcom, zaplanowaliśmy realne wsparcie, które będzie służyło ochronie miejsc pracy Polaków.

1. Dofinansowanie kosztów stałych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)
• Rząd przekaże dla firm subwencje w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych. Warunkiem będzie spadek przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r.
• Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
• Planowany termin: do połowy grudnia. Planowany start: styczeń 2021 r.

2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju
• Umorzone zostaną subwencje finansowe z PFR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warunkiem będzie skumulowany spadek przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%.
• Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
• Planowany termin umorzenia: I połowa 2021 r.

3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty)
• Zmienione zostaną zasady liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych – z obecnego: marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r. Rząd wdroży także szybką ścieżkę dla dużych MŚP.
• Rozwiązanie przeznaczone jest dla dużych firm oraz dużych MŚP i obejmuje wszystkie branże.
• Planowany termin: do połowy grudnia.

4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją
• Kontynuowane będą gwarancje de minimis dla MŚP oraz gwarancje płynnościowe dla dużych firm. Z Komisją Europejską rząd będzie konsultować możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami.
• Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi, a także dla wszystkich branż.

5. Dofinansowanie do zatrudnienia
• Kontynuowane będą dopłaty do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.
• Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

6. Przedłużenie postojowego
• Przedłużona zostaje wypłata postojowego dla branż objętych restrykcjami.

7. Zwolnienie ze składek na ZUS
• Przedłużone zostają zwolnienia ze składek na ZUS dla branż dotkniętych restrykcjami.

8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach „Dotacji na biznes”
• Zwiększona zostanie kwotę dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia. Dofinansowanie dotyczyć będzie nie tylko nowej działalności, ale także zmiany jej aktualnego zakresu.
• Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

9. Polityka drugiej szansy
• Agencja Rozwoju Przemysłu będzie dofinansowywała koszty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw.
• Rozwiązanie przeznaczone dla firm w restrukturyzacji.

10. Dofinansowanie leasingu
• Agencja Rozwoju Przemysłu będzie pokrywała koszty leasingu. Rozwiązanie przeznaczone dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

Dotychczasowa pomoc rządu dla polskiej gospodarki w ramach Tarczy Antykryzysowej i Finansowej
Od wiosny rząd aktywnie wspiera polskie firmy, aby mogły poradzić sobie z kryzysem wywołanym przez COVID-19. Do tej pory w ramach Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej PFR przeznaczyliśmy przedsiębiorcom i pracownikom pomoc o wartości 150 mld zł, w tym m.in.:
• 60,8 mld zł na działania pomocowe realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju;
• 26,8 mld zł na działania pomocowe realizowane przez byłe Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
• 23,9 mld zł z przeznaczeniem m.in. na kredyty dla MŚP z gwarancjami;
• 17,0 mld na zwolnienie ze składek ZUS;
• 14,4 mld zł na kredyty dla dużych i średnich firm;
• 5,0 mld na świadczenie postojowe;
• 1,13 mld zł na finansowanie UE dla MŚP;
• 312,9 mln na dodatek solidarnościowy.
W ramach pomocy, rodziny z dziećmi otrzymały także bony turystyczne. Do tej pory przyznano ich ponad 1 mln, o wartości ponad 900 mln zł. Dotychczas Polacy dokonali już 319 tys. płatności bonami turystycznymi na kwotę 233 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *