10 działań antykryzysowych dla polskich firm

Rząd chce kontynuować pomoc dla przedsiębiorców, którzy są dotknięci kryzysem wywołanym przez COVID-19. Tak jak na wiosnę, celem jest ratowanie firm i ochrona Polaków przed bezrobociem. Wsparcie polegać będzie na długoterminowych pożyczkach, dofinansowaniu do zatrudnienia, przedłużeniu postojowego, czy zwolnieniu ze składek na ZUS

Ratunek dla firm: 10 działań antykryzysowych rządu
Aby pomóc przedsiębiorcom, zaplanowaliśmy realne wsparcie, które będzie służyło ochronie miejsc pracy Polaków.

1. Dofinansowanie kosztów stałych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)
• Rząd przekaże dla firm subwencje w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych. Warunkiem będzie spadek przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r.
• Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
• Planowany termin: do połowy grudnia. Planowany start: styczeń 2021 r.

2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju
• Umorzone zostaną subwencje finansowe z PFR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warunkiem będzie skumulowany spadek przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%.
• Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
• Planowany termin umorzenia: I połowa 2021 r.

3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty)
• Zmienione zostaną zasady liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych – z obecnego: marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r. Rząd wdroży także szybką ścieżkę dla dużych MŚP.
• Rozwiązanie przeznaczone jest dla dużych firm oraz dużych MŚP i obejmuje wszystkie branże.
• Planowany termin: do połowy grudnia.

4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją
• Kontynuowane będą gwarancje de minimis dla MŚP oraz gwarancje płynnościowe dla dużych firm. Z Komisją Europejską rząd będzie konsultować możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami.
• Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi, a także dla wszystkich branż.

5. Dofinansowanie do zatrudnienia
• Kontynuowane będą dopłaty do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.
• Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

6. Przedłużenie postojowego
• Przedłużona zostaje wypłata postojowego dla branż objętych restrykcjami.

7. Zwolnienie ze składek na ZUS
• Przedłużone zostają zwolnienia ze składek na ZUS dla branż dotkniętych restrykcjami.

8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach „Dotacji na biznes”
• Zwiększona zostanie kwotę dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia. Dofinansowanie dotyczyć będzie nie tylko nowej działalności, ale także zmiany jej aktualnego zakresu.
• Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

9. Polityka drugiej szansy
• Agencja Rozwoju Przemysłu będzie dofinansowywała koszty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw.
• Rozwiązanie przeznaczone dla firm w restrukturyzacji.

10. Dofinansowanie leasingu
• Agencja Rozwoju Przemysłu będzie pokrywała koszty leasingu. Rozwiązanie przeznaczone dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

Dotychczasowa pomoc rządu dla polskiej gospodarki w ramach Tarczy Antykryzysowej i Finansowej
Od wiosny rząd aktywnie wspiera polskie firmy, aby mogły poradzić sobie z kryzysem wywołanym przez COVID-19. Do tej pory w ramach Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej PFR przeznaczyliśmy przedsiębiorcom i pracownikom pomoc o wartości 150 mld zł, w tym m.in.:
• 60,8 mld zł na działania pomocowe realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju;
• 26,8 mld zł na działania pomocowe realizowane przez byłe Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
• 23,9 mld zł z przeznaczeniem m.in. na kredyty dla MŚP z gwarancjami;
• 17,0 mld na zwolnienie ze składek ZUS;
• 14,4 mld zł na kredyty dla dużych i średnich firm;
• 5,0 mld na świadczenie postojowe;
• 1,13 mld zł na finansowanie UE dla MŚP;
• 312,9 mln na dodatek solidarnościowy.
W ramach pomocy, rodziny z dziećmi otrzymały także bony turystyczne. Do tej pory przyznano ich ponad 1 mln, o wartości ponad 900 mln zł. Dotychczas Polacy dokonali już 319 tys. płatności bonami turystycznymi na kwotę 233 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *