Sprawdzą jak segregujesz

Noworudzcy strażnicy miejscy będą sprawdzać, czy mieszkańcy przestrzegają zasad segregacji odpadów, czy posiadają aktualną deklarację

Urząd Miejski w Nowej Rudzie rozpoczął szczegółową weryfikację danych zwartych w deklaracjach za odpady komunalne.
Sprawdzane będą:
• liczba osób podana w deklaracji,
• czy odpady są segregowane,
• czy na nieruchomościach, gdzie wskazano kompostownik, rzeczywiście się on znajduje – czy na każdą nieruchomość, gdzie zamieszkują mieszkańcy, jest złożona deklaracja.
Poprawność tych danych weryfikować będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska wraz ze strażą miejską, która od września br. zyskała nowe uprawnienia – strażnik miejski ma prawo nałożyć mandat do 500 zł na osobę, która:
– uchyla się od płacenia „podatku śmieciowego” i nie złożyła deklaracji za odpady komunalne;
– poświadczyła nieprawdę w deklaracji, aby płacić mniejszą stawkę za odbiór odpadów (np. podała, że pod danym adresem, na danej posesji mieszkają dwie osoby, a w rzeczywistości jest ich pięć);
– zadeklarowała, że założy kompostownik, a tego nie zrobiła albo go posiada, ale z niego nie korzysta.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Urząd Miejski w Nowej Rudzie może również wzywać do udzielania wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Do czasu wezwania mieszkańcy nieruchomości mogą złożyć korektę dotychczasowej deklaracji wykazując rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących. Deklaracje można składać w Biurze Obsługi Klienta. W przypadku budynków wielorodzinnych dane należy zgłaszać odpowiednio do zarządcy nieruchomości lub spółdzielni mieszkaniowej, w postaci oświadczenia.
Niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób, prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości i odsetek podatkowych.
Rzetelne dane w deklaracji i wpłacanie zobowiązań podatkowych za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest warunkiem niepodnoszenia stawek dla wszystkich mieszkańców.
W razie uwag dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych, prosimy o ich zgłaszanie na numery telefonów Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie: 74 872 03 21 lub 74 872 03 45 lub za pomocą poczty elektronicznej: miasto@um.nowaruda.pl.

Str. 8 w numerze 452 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 454
6-12 listopada 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *