Program zdaje egzamin

Do końca listopada rodzice uczących się dzieci mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry Start”. W tegorocznej edycji programu przyznano już ponad 4 miliony świadczeń

„Dobry Start” to świadczenie w wysokości 300 złotych, które przysługuje jednorazowo na każde uczące się dziecko. W tym roku do świadczenia uprawnionych jest 4,5 mln uczniów, a roczny koszt wypłaty wyprawek to ok. 1,4 mld złotych.

Ponad 4 miliony przyznanych świadczeń
Z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że zdecydowana większość uprawnionych uczniów otrzymała już wsparcie. W sumie przyznano ponad 4 miliony świadczeń.
Dodatkowo od 1 lipca, kiedy ruszyła możliwość składania wniosków o przyznanie świadczenia, wpłynęło ich ponad 3,14 mln, z czego zdecydowaną większość, 2,24 mln, złożono drogą elektroniczną.

Ważne terminy i zasady składania wniosków
Rodzice, którzy chcą skorzystać ze wsparcia z programu mają czas na złożenie wniosku do końca listopada br.
Wniosek o świadczenie z programu można składać drogą elektroniczną – przez stronę empatia.mpips.gov.pl, portal PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej – oraz w formie tradycyjnej, bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Komu przysługuje świadczenie?
Świadczenie „Dobry Start” pierwszy raz wypłacono w 2018 roku. Świadczenie przyznawane jest jednorazowo na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku życia. Wsparcie przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.
Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).
Więcej informacji o programie na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.