Nieudana próba


Nie doszło do odwołania Bogdana Tarapackiego, przewodniczącego Rady Gminy Nowa Ruda i Henryka Srokowskiego jego zastępcy… Wniosek w tej sprawie złożyła grupa radnych. Z powodu absencji przewodniczącego i dwóch jego zastępców, sesja się nie odbyła.

W czwartek 19 stycznia o godzinie 10.00 miała rozpocząć się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nowa Ruda, na której radni mieli podjąć uchwały o odwołaniu przewodniczącego i jego zastępcy oraz powołaniu nowych osób na te funkcje. Na sesję nie stawili się ani przewodniczący, ani żaden z jego dwóch zastępców. Na sali obrad zabrakło też radnych Bogusławy Tarassow, Hanny Groń i Mirosława Dziedzica.
Iwona Sudoł, sekretarz Gminy Nowa Ruda, telefonicznie ustaliła, że trójka przewodniczących, ze względu na stan zdrowia, nie dotrze na sesję.
– Zgodnie ze Statutem Gminy Nowa Ruda, w razie nieobecności przewodniczącego rady gminy, jego zadania wykonuje jeden z jego zastępców, wyznaczony przez przewodniczącego, a w przypadku nie wyznaczenia, sesję prowadzi wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem – mówiła Katarzyna Kordys-Bobowska, radca prawny Urzędu Gminy Nowa Ruda. – Ponadto każdy radny, w przypadku niemożności wzięcia udziału w sesji, bądź posiedzeniu komisji rady, usprawiedliwia swoją nieobecność przewodniczącemu rady lub komisji, najpóźniej przed rozpoczęciem sesji – ­dodała.
Okazało się, że Bogdan Tarapacki o chorobie nie poinformował żadnego z wiceprzewodniczących. Podobnie jak w przypadku Antoniego Pukały, wiceprzewodniczącego rady gminy, który o chorobie nie poinformował przewodniczącego. Nie udało się ustalić, czy Henryk Srokowski o stanie zdrowia i niemożności uczestnictwa w sesji poinformował przewodniczącego.

W związku z nieobecnością przewodniczącego i jego zastępców sesja nie doszła do skutku, pomimo tego, że w sali obrad obecnych było 9 z 15 radnych.
– Sytuacja jest bardzo trudna. Brak radnych jest możliwy np. ze względu na to, że mogą być chorzy. Natomiast nie rozumiem dlaczego pan przewodniczący, ani dwóch wiceprzewodniczących, nie poinformowali pozostałych radnych, że będą nieobecni. Taki obowiązek nakłada na nich statut gminy, który został złamany – mówi radny Janusz Ferenc.
Radni zdecydowali, że wkrótce zwołana zostanie kolejna sesja, na której stanie sprawa odwołania Bogdana Tarapackiego i Henryka Srokowskiego z funkcji pełnionych w radzie gminy. Być może dojdzie także do próby odwołania Antoniego Pukały, drugiego wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowa Ruda.Numer 264
20-26. stycznia 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *