Co z drogami powiatowymi w gminie?

Jednym z punktów obrad sesji Rady Gminy Nowa Ruda w czwartek 27 września była interpelacja radnego Wacława Łukasiewicza w sprawie drogi powiatowej łączącej Świerki i Włodowice

Podczas sierpniowej sesji Rady Gminy Nowa Ruda, przewodniczący Grzegorz Nierodka poinformował o interpelacji w sprawie drogi powiatowej łączącej Świerki i Włodowice oraz zapowiedział, że rada pochyli się nad jej treścią na sesji wrześniowej. Wacław Łukasiewicz poprosił w niej Radę Gminy Nowa Ruda o podjęcie starań dotyczących remontu tej drogi.

– Droga jest w fatalnym stanie. Odcinek 9 km nieremontowany kilkadziesiąt lat. Droga łatana, ale bez skutku – mówił Wacław Łukasiewicz. – Gmina powinna wnieść swój udział w remont tej drogi, aby to stało się faktem, żeby ją jak najszybciej naprawić. To niebezpieczna droga. Kierowcy wjeżdżając w kałużę, nie wiedzą czy im wyrwie kierownicę z rąk czy nie. Tamtędy kierowców prowadzi również GPS i jest coraz większy ruch – opowiadał.

Radny Marcin Kalkowski popiera tę inicjatywę nawet, gdyby gmina miała finansować tę powiatową drogę w 50%. Z kolei radny Henryk Srokowski sugerował najpierw zwrócenie się do odpowiednich organów powiatu kłodzkiego, bo nie wiadomo, czy w ogóle ta droga znajdzie się w budżecie powiatu na przyszły rok. Wiceprzewodnicząca rady Teresa Bazała zaproponowała uchwalenie stanowiska rady gminy o wprowadzenie remontu drogi do przyszłorocznego budżetu Gminy Nowa Ruda. Radny Waldemar Wójtowicz poparł ten pomysł, ale zwrócił uwagę na to, że do jednych dróg powiatowych w gminie dokłada się 50%, a do innych 10% lub wcale. Wyraził wręcz sprzeciw za tak niesprawiedliwe traktowanie żądając, aby wszystkie drogi powiatowe w gminie traktować jednakowo. Radny Henryk Srokowski przyklasnął tej uwadze. Radny Janusz Ferenc przypomniał, że starania mogą przynieść efekt i mieć wpływ na decyzje w powiecie oraz poparł tę inicjatywę. Radna Hanna Groń wspomniała o wykazie dróg powiatowych do remontu, który uwzględnia tę konkretną drogę w planach remontowych. Radny Henryk Srokowski miał pretensje, że do drogi w Dzikowcu dołożono tylko 10% z budżetu gminy i że od tamtego czasu gmina miała nie dokładać więcej do powiatowych dróg. Radny Marcin Kalkowski zwrócił uwagę na to, że montaż tej drogi, na tym etapie jest abstrakcją i zaproponował, aby zakończyć dyskusję i stworzyć stanowisko Rady Gminy Nowa Ruda, które zostanie przekazane do powiatu. W rozmowę włączył się ponownie radny Wacław Łukasiewicz mówiąc, że gmina na pewno zyska na remoncie tej drogi, bo to są piękne tereny inwestycyjne, co może zwrócić się w podatkach, a obecnie ta droga odstrasza inwestorów. Radny Henryk Srokowski przyznał rację radnemu Łukasiewiczowi, ale uznał, że takie stanowisko rady gminy nie powinno dotyczyć tylko tej jednej drogi powiatowej, ale wszystkich dróg powiatowych w gminie Nowa Ruda, które wymagają remontu. Wiceprzewodnicząca Teresa Bazała wskazała na to, że jest różny stan dróg w gminie i nie możemy żądać remontu wszystkich dróg naraz, bo to jest nierealne, a powinniśmy zacząć od tych, które stwarzają zagrożenie. Radny Henryk Srokowski bronił swojego zdania mówiąc, że wszędzie są drogi w takim stanie i że to powiat powinien decydować, które drogi remontować w pierwszej kolejności. Radny Marcin Kalkowski określił tę sytuację jako impas, przyznając każdemu rację w tej dyskusji. Zaproponował również utworzenie stanowiska rady dotyczące kompleksowego potraktowania dróg powiatowych w gminie, zbadanie tej kwestii i ewentualnego przeniesienia tego zagadnienia na przyszłą sesję. Radny Henryk Srokowski zasugerował, że odpowiednie komisje powinny przejechać wszystkie drogi powiatowe w gminie i przygotować pełny spis dróg do remontu. Radny Wacław Łukasiewicz przypomniał, że zawsze głosował za remontem tych dróg i wsparciem finansowym ze strony gminy. Wiceprzewodnicząca Teresa Bazała zauważyła, że jej przedmówca został zobowiązany do podjęcia działań i złożenia tej interpelacji głosem mieszkańców, wyrażonym zebranymi podpisami. Przypomniała również, że niebawem minie termin składania wniosków do powiatu w sprawie przyszłorocznego budżetu i że podjęte stanowisko na kolejnej sesji może skompromitować tylko Radę Gminy Nowa Ruda, bo będzie za późno. Ponadto powiedziała, że stanowisko rady gminy wnoszone do powiatu, a obejmujące wszystkie drogi powiatowe w gminie wymagające remontu, są niepoważne, bo wiadomo, że powiat nie jest w stanie wyremontować wszystkich dróg od razu. W samej gminie trzeba było wybierać drogi do remontu, bo również nierealne jest wyremontowanie ich wszystkich jednocześnie. Radny Henryk Srokowski upierał się aby objechać wszystkie drogi i tego dnia nie uchwalać żadnego stanowiska rady gminy w tej sprawie. Radna Hanna Groń zaproponowała, aby również dziś nie podejmować decyzji w tej sprawie, a powołać się na dokument z 2011 roku, w którym wykazano drogi powiatowe do remontu w gminie Nowa Ruda, a niejedną pominięto. Radny Wacław Łukasiewicz podkreślał, że nie można z tym zwlekać, bo powiat układa budżet, a interpelacja została złożona już w lipcu. Przewodniczący Grzegorz Nierodka stwierdził, że nie ma dla niego żadnej różnicy, czy odpowiedź na interpelację radnego Łukasiewicza, którą musi opracować, będzie się odnosić do tej konkretnej drogi, czy też stanowisko będzie dotyczyć wszystkich dróg lub nie będzie żadnego stanowiska, bo Rada Gminy Nowa Ruda nie podejmie dzisiaj żadnej decyzji.

– Mamy cokolwiek zadecydować, żebym ja jako przewodniczący mógł odpowiedzieć panu radnemu na tę interpelację – powiedział Grzegorz Nierodka.

Wniosek formalny, złożony przez Radnego Henryka Srokowskiego, o to by tego dnia nie podejmować stanowiska dotyczącego drogi powiatowej Świerki – Włodowice został przegłosowany: 7 osób było „za”, 6 „przeciw”, 2 osoby wstrzymały się. Tym samym sprawa tej drogi powiatowej została odsunięta.
Biorąc pod uwagę terminy w powiecie, który niebawem zakończy przygotowania powiatowego budżetu na rok 2019, należy zadać sobie pytanie: Czy czasem tą decyzją nie zaprzepaszczono możliwości nie tylko remontu omawianej drogi, ale w ogóle jakichkolwiek dróg powiatowych w gminie Nowa Ruda w przyszłym roku? Czas pokaże.

Str. 6 w numerze 349 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 349
5-11 października 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *