Więcej na zabytki

Województwo dolnośląskie chce zwiększyć pulę środków na dofinansowanie do remontów i konserwacji różnych obiektów zabytkowych. Czy region noworudzko-radkowski na tym skorzysta?

Dolny Śląsk ma największą w kraju liczbę zabytków. W rejestrze obiektów nieruchomych jest ich ponad osiem tysięcy. Dlatego Paweł Hreniak, wojewoda dolnośląski, podjął decyzję o dwukrotnym zwiększeniu środków na ochronę i konserwację zabytków na Dolnym Śląsku.
W projekcie budżetu na 2018 rok, który zostanie wysłany do Ministerstwa Finansów, znalazła się kwota 1 mln 600 tys. zł. W 2017 roku dotacja na zabytki w regionie wyniosła 780 tys. zł.
– Województwo dolnośląskie, pomimo posiadania najwyższej w Polsce wielkości zasobu zabytkowego, do tej pory było na odległym miejscu w kraju w zakresie wysokości środków finansowych na ochronę i konserwację zabytków. Tak przygotowany budżet będzie dawał możliwość zaplanowania wydatków na realne prowadzenie polityki konserwatorskiej i realizację wzorcowych działań konserwatorskich – mówił Paweł Hreniak.
W 2017 roku Dolny Śląsk z kwotą 780 tys. zł zajmował dopiero 10 miejsce w kraju, na tle pozostałych województw, pod względem przyznanych środków na konserwację i ochronę zabytków. Jeżeli Ministerstwo Finansów przystanie na propozycję wojewody według symulacji zajelibyśmy pod względem przyznanych środków czwarte miejsce.
Co jest zabytkiem?
Co z remontami i rozbiórkami zabytków?

Więcej informacji na str. 14 w numerze 293 tygodnika „Noworudzianin” Numer 293
18-24 sierpnia 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *