Śmieci przyczyną sporów

Podrzucanie śmieci pod kontenery z innych ulic, dzielnic, a nawet miejscowości, to bardzo częsta praktyka.
Czy ich wywózka do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów jest, aż tak droga?
Mieszkańcy Nowej Rudy skarżą się i telefonują do Noworudzkich Usług Komunalnych oraz urzędu miasta, że obok ich boksów na śmieci pojawiają się coraz częściej zużyte sprzęty i stare meble, które nie pochodzą z mieszkań ich wspólnot mieszkaniowych, a często podrzucane są przez obce osoby.
– Widziałem „nówkę” busa mercedesa, którego właściciel, przez kilka minut wyrzucał z paki meble pod ogrodzony śmietnik – mówi jeden z mieszkańców Nowej Rudy. – Czy nie można ukrócić takiego procederu? – pyta i zastanawia się, czy wspólnota nie będzie musiała ponosić dodatkowych opłat za te śmieci.
– Za opłatę, którą mieszkańcy wnoszą co miesiąc, jesteśmy zobowiązani zabrać każdą ilość śmieci i mieszkańcy nie poniosą z tego tytułu wyższych opłat – tłumaczy Grzegorz Kuzak, prezes NUK. – Gdy będą to „nietypowe” posegregowane odpady, to należy je przywieźć na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, własnym transportem, nieodpłatnie w ilości do 3,5 tony, Dziwi mnie, że ktoś podrzuca obok kontenerów zużyte sprzęty i meble, gdy może je dostarczyć do punktu – dodaje.
Mieszkańcy skarżą się też, że odbiór odpadów wielkogabarytowych jest przeprowadzany zbyt rzadko.

– Często, czy za rzadko – to jest pytanie dość względne. W „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda”, częstotliwość się zmieniła o miejsca, gdzie są duże skupiska ludności. Niestety obawiam się, że nic to nie pomogło – mówi Grzegorz Kuzak. – Niestety obawiam się, że zwiększenie częstotliwości wywózki dużych odpadów nie pomogło. Bardzo często zauważamy, że te duże odpady pojawiają się poza harmonogramem wywózki. Mieszkańcy wciąż myślą, że można stary mebel wystawić kiedy się chce, a my po niego zaraz przyjedziemy. Nam naprawdę zależy, by w mieście było czysto, estetyczne, dlatego prosimy mieszkańców o pomoc w zachowaniu czystości – podsumowuje prezes Noworudzkich Usług Komunalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *