Stanisław Wójcik nie żyje

W piątek 17 listopada, w wieku 84 lat, zmarł Stanisław Wójcik, wieloletni lekarz i ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych noworudzkiego szpitala.
Stanisław Wójcik uczęszczał do szkoły średniej w Szczekocinach, a od 1949 r. do Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze, które ukończył w 1951 r. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im. Karola w Pradze, które ukończył na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Po uzyskaniu dyplomu lekarza, 1 października 1957 r. rozpoczął pracę w szpitalu w Nowej Rudzie, jako asystent na Oddziale Wewnętrznym. W czerwcu 1960 roku został ordynatorem Oddziału Wewnętrznego, liczącego wówczas 95 łóżek. W lecznictwie otwartym pełnił funkcję kierownika Przychodni Powiatowej w Nowej Rudzie i kierownika Przychodni Rejonowej PKP. Cały czas podnosząc kwalifikacje. Uzyskał specjalizację z chorób wewnętrznych, w tym II stopień w 1967 r. Odznaczony w 1976 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi za akcję ratowniczą w Kopalni Nowa Ruda. Otrzymał także Złoty Krzyż Zasługi (1984 r.). 1 kwietnia 2001 r. przeszedł na emeryturę, kontynuując pracę jako lekarz ZOL Nowa Ruda. 5 września 2012 r. otrzymał tytuł „Zasłużony dla miasta Nowa Ruda”.
Podczas środowej sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, pamięć doktora Stanisława Wójcika uczczono minutą ciszy.Numer 307
24-30 listopada 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *