Sławomir Karwowski nie jest już radnym Rady Gminy Nowa Ruda

W piątek 29 grudnia, podczas XLI sesji Rady Gminy Nowa Ruda, radni jednogłośnie podjęli uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu Sławomira Karwowskiego.

Na początku sesji wprowadzono zmianę do porządku obrad dotyczącą wygaśnięcia mandatu radnego Sławomira Karwowskiego z Jugowa.

W środę 27 grudnia 2017 r. do Grzegorza Nierodki, przewodniczącego Rady Gminy Nowa Ruda, trafiło pismo wójt Adrianny Mierzejewskiej informujące, że radny Sławomir Karwowski pełni funkcję ławnika w Sądzie Rejonowym w Kłodzku i nie zrzekł się tej funkcji, do czego był zobowiązany w wyniku odpowiednich przepisów (Kodeks Wyborczy oraz prawo o ustroju Sądów Powszechnych).

Stan prawny dotyczący tej kwestii wyjaśniła radca prawny Katarzyna Kordys-Bobowska.

Po zaprzysiężeniu na radnego Rady Gminy Nowa Ruda 29 sierpnia 2017 roku Sławomir Karwowski miał 3 miesiące (do 29 listopada) na zrzeczenie się funkcji ławnika lub radnego. Wybór należał do niego.
W myśl przepisów prawa nie można łączyć tych dwóch stanowisk.

Ponieważ radny Karwowski tego nie uczynił radni byli zobligowani do podjęcia uchwały o wygaśnięciu jego mandatu. Uczynili to jednomyślnie, bez samego zainteresowanego, który nie brał udział w głosowaniu, o co został poproszony przez przewodniczącego rady, który tłumaczył, że nie powinien głosować w sprawach, które jego dotyczą.

Sławomir Karwowski tuż przed głosowaniem miał możliwość złożenia wyjaśnień.
Zwrócił uwagę na zmianę przepisów, które przeoczył.
— Nie ma osób wszystko wiedzących, do takich należę i nie wiedziałem o nowych przepisach — tłumaczył.

Sławomir Karwowski potwierdził, że ma świadomość, że są osoby w radzie, które cieszą się z tego faktu. Nie będzie się odwoływał od podjętej uchwały rady. Wraz z wygaśnięciem jego mandatu przestaje istnieć Klub Radnych, którego był członkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *