Radni zmarzli w terenie

W piątek 16 marca odbyło się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

Najważniejszymi punktami obrad komisji było przedstawienie przez asp. sztab. Arkadiusza Landowskiego, naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu Policji w Nowej Rudzie, informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Nowej Rudzie w 2017 r.
Następnie przyjęto sprawozdanie Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji z działalności w 2017 r.
Pozostała część posiedzenia komisji oraz zaproszonych przez przewodniczącego Janusza Staniochę: Romana Kaczmarka i Agnieszki Żołnierczyk z Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miasta Nowa Ruda, to wizje lokalne. Pierwsza z nich dotyczyć miała zapoznania się ze stanem remontu ul. Piłsudskiego i Świdnickiej, na której obecny miał być przedstawiciel wykonawcy – firmy Eurovia. Niestety, ze względów od siebie niezależnych, nie mógł przybyć. Spotkanie przełożono na inny termin.
Kolejnym punktem była kwestia przestawienia dwóch sporych rozmiarów kwietników, ustawionych po bokach wjazdu na posesję przy ul. Świdnickiej 92. Kwietniki te utrudniają wjazd nie tylko mieszkańcom, ale też służbom ratunkowym. Zaleceniem członków komisji było przesunięcie kwietników w stronę ogrodzenia i trochę bliżej muru, co – ich zdaniem – problem rozwiąże.
Następna sprawa dotyczyła pisma mieszkańca w sprawie montażu progów zwalniających na ulicach Andersa i Jedności w Drogosławiu. Według niego, kierowcy tam jeżdżący notorycznie przekraczają prędkość. Zgodnie z przepisami, tam gdzie znajduje się kanalizacja sanitarna, nie można montować progów zwalniających – stwierdzili urzędnicy noworudzkiego magistratu.
Kolejna sprawa dotyczyła wyznaczenia kilku miejsc postojowych dla mieszkańców budynku przy ul. Kolejowej nr 11 w Nowej Rudzie. Mieszkańcy, zwracając się do komisji, argumentowali swoją prośbę brakiem miejsc do parkowania. Komisja jednogłośnie nie przychyliła się do tego wniosku.

Str. 5 w numerze 323 tygodnika „Noworudzianin” dostępny w archiwum.
Numer 323
23-29 marca 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *