Otwarcie Bożkowskiego Centrum Umiejętności

Poniedziałek 3 września, dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie, był nie tylko inauguracją nowego roku szkolnego 2018/2019, ale nadto uroczystym otwarciem Bożkowskiego Centrum Umiejętności (BCU)

Bożkowskie Centrum Umiejętności, to inwestycja, której budowę rozpoczęto w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas wkopano kamień węgielny i wmurowano kapsułę czasu, o czym pisaliśmy w naszym tygodniku (Nr 306, 17-23 listopada 2017 r.).

– To nowe zaplecze do praktycznej nauki zawodu – mówiła Grażyna Wacławik, wicedyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych.
– Są ludzie, dzięki którym powstają wielkie rzeczy. Są ludzie, którzy patrzą, jak one powstają. Są i tacy, którzy po prostu nie mogą wyjść z podziwu, że one powstają – tymi słowami Józef Kochniarczyk, dyrektor ZSA witał wszystkich obecnych na tej uroczystości, w liście odczytanym przez wicedyrektor ZSA. – Nowy rok szkolny otwiera nowe kierunki i zyskuje najnowocześniejsze w regionie zaplecze techniczne do nauki praktycznej. Nasz własny projekt pod nazwą „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności” zyskał uznanie specjalistów i wsparcie unijne. Po przezwyciężeniu wszelkich trudności, prace inwestycyjne zostały ukończone. Dzięki determinacji i ogromnemu zaangażowaniu wspartym życzliwością wielu ludzi i instytucji, mieszkańcy – głównie tej części Dolnego Śląska – doczekali się nowego, branżowego centrum do nauki praktycznej oraz egzaminowania w zawodach rolniczych i przyrodniczo-technicznych – napisał.

– Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym, pokoleniom przyszłym – cytował Władysława Reymonta, patrona jednej ze szkół ZSA, Tadeusz Samborski, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. – A czymże innym, jak nie pełną realizacją tego postulatu sprzed kilkudziesięciu laty, jest utworzenie Bożkowskiego Centrum Umiejętności. Ta bardzo nowoczesna baza, to szansa dla młodzieży, żeby mogła zdobywać najwyższe kwalifikacje. To pełne urzeczywistnienie tego hasła polskiego noblisty – dodał.

– Będąc absolwentem tej szkoły sprzed kilkudziesięciu lat, zawsze z dużym wzruszeniem przyjeżdżam do Bożkowa, żeby zobaczyć jaki jest postęp i chcę podkreślić, że obserwujemy w ostatnich latach ogromny postęp – mówił Tadeusz Trziszka, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. – Utworzenie BCU świadczy jakże daleko chcecie wdrażać nowoczesność i wiązać się z tym wszystkim, co się dzieje dzisiaj, z postępem na świecie, zwłaszcza w naszym regionie. Chciałbym zaprosić w progi naszej uczelni absolwentów tej placówki dydaktycznej, która w ostatnich latach rozwija się bardzo dobrze – uzupełnił.

Ten dzień, w tym miejscu, był również inauguracją nowego roku szkolnego dla Regionalnych Jednostek Oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, dlatego – przy tej okazji – 17 nauczycieli z Dolnego Śląska, którzy uzyskali w tym roku stopień nauczyciela mianowanego, złożyło ślubowanie.

Poświęcenia BCU dokonał bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej.
Po części oficjalnej i występach artystycznych, przygotowanych przez młodzież, wszyscy zwiedzali nowy obiekt Bożkowskiego Centrum Umiejętności.

BCU to 3 hale: hala maszyn (24×9 m) – do celów zajęć mechanizacyjnych, w której uczniowie będą dokonywali napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu rolniczego, hala magazynowa – w której sprzęt będzie na co dzień stacjonował oraz największa hala (30×18 m) – do prac maszynami w profilu glebowym i upraw bez względu na warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz, dzięki czemu praktyki będą mogły się odbywać przez cały rok. Dodatkowo powstał plac manewrowy do nauki jazdy na samochodach osobowych jak i ciągnikach rolniczych. Wybudowano również 3 pracownie: architektury krajobrazu z ogrodem zimowym, pracownię techniczną, wyposażoną w komputery oraz pracownię rolniczą. BCU korzysta z nowoczesnych rozwiązań: instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach Odnawialnych Źródeł Energii oraz ekologicznej kotłowni z piecem na pellet i turbinę, która produkuje energię elektryczną odzyskiwaną ze spalin.

Str. 3 w numerze 345 tygodnika „Noworudzianin” dostępny w archiwum.
Numer 345
7-13 września 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *