Już za chwileczkę, już za momencik…

Dobiega końca – trwająca od początku 2017 r. – modernizacja ul. Piłsudskiego i ul. Świdnickiej. To największa w powojennej historii miasta inwestycja związana z drogami, która pochłonęła ponad 15 mln zł

Projekt pt. „Przebudowa ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie” ma na celu: poprawę dostępności do systemu dróg krajowych i sieci TEN-T (droga nr 386 łączy się z siecią dróg krajowych nr 8 i 34 oraz TEN-T A4 poprzez Drogę Sudecką 381, dzięki inwestycji wzrośnie ranga Nowej Rudy jako miasta o bardzo dobrym i sprawnym węźle komunikacyjnym), poprawę dostępności komunikacyjnej Nowej Rudy (droga stanowi główną arterię komunikacyjną w mieście), a co nie mniej ważne, zwiększenie komfortu i płynności jazdy, dzięki poprawie stanu technicznego drogi oraz dzięki wybudowaniu właściwego systemu kanalizacji deszczowej.

Przetarg na przebudowę odcinka ul. Piłsudskiego i Świdnicką wygrała spółka Eurovia. Termin zakończenia prac był dwukrotnie przedłużany, ale wszystko wskazuje na to, że wreszcie doczekamy się zakończenia prac.

– Wykonawca nie sygnalizował nam jakichś dodatkowych kolizji, co skutkowałoby przesunięciem terminu zakończenia robót – mówi Mariusz Fleszar, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miasta w Nowej Rudzie. – 31 października wykonawca dokonuje zgłoszenia, następnie zamawiający w ciągu do 7 dni powoła komisję i zaczniemy czynności związane z odbiorem. Komisja musi się oczywiście spotkać i przejść cały przebudowany odcinek, co może nam zająć 2-3 dni, ponieważ mogą być jakieś uwagi czy sugestie, co do jakości wykonania poszczególnych elementów i w ślad za tym, jeżeli będą jakieś uwagi, np. będzie jakiś element wykonany wadliwie lub inne przyczyny uniemożliwiające zakończenie tego zadania, to wyznaczymy wykonawcy czas na ich usunięcie – dodaje.

Str. 13 w numerze 352 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 352
26 października –
– 1 listopada 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *