Modernizacja ul. Rzecznej

Podczas posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, jej członkowie rozmawiali z Mariuszem Fleszarem i Agnieszką Żołnierczyk z Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miasta w Nowej Rudzie o modernizacji ul. Rzecznej i remoncie odcinka ul. Kołowej.

Remont ul. Rzecznej w Drogosławiu podzielony został na dwa etapy. Etap I od ul. Dworskiej do ul. Sokola – łącznik o długości 260 m, nawierzchnia wykonana zostanie z kostki betonowej, wykonane zostaną też spusty deszczowe, a część ulicy funkcjonować będzie jako chodnik.

– Ulica nie będzie okrawężnikowana. W dwóch miejscach droga zostanie poszerzona do 5 m, co będzie można wykorzystać jako mijankę, czy zatokę postojową, z której będą mogli korzystać mieszkańcy sąsiednich budynków – tłumaczy Agnieszka Żołnierczyk. – Jeżeli chodzi o etap II, to odcinek o długości 150 m – można to nazwać kontynuacja wykonanego zjazdu z ul. Świdnickiej – dojazd do remizy OSP Nowa Ruda. W tym przypadku szerokość drogi dostosowana będzie do panujących tam warunków, jeżeli chodzi o działkę drogową. I tak wlot będzie miał 5,5 m szerokości, później droga zwęży się do 3,5 m i następnie będzie przewężenie, aż do szerokości 2,8 m, co nie powinno stworzyć problemu, gdyż jest to dojazd do dwóch czy trzech budynków. Jezdnia wykonana zostanie z mieszanki asfaltowej. Wykonany zostanie też wpust deszczowy, który odprowadzi gromadzącą się na jezdni wodę – dodaje.

W obu przypadkach wykonana zostanie podbudowa. Kosztorysowy koszt zadania (dwóch etapów) wynosi ok. 550 tys. zł.

Przygotowany jest też projekt remontu łącznika ul. Nowa Osada z ul. Kołową. Obecnie jest to odcinek drogi szutrowej. Według dokumentacji projektowej, wykonana tam zostanie poprawa podbudowy, wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna oraz odwodnienie z regulacją istniejących już rowów.

Str. 13 w numerze 363 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 363
18-24 stycznia 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *