O środowisku i inwestycjach

Omówienie wniosków dotyczących Referatu Ochrony Środowiska, a także omówienie realizacji inwestycji z 2019 r. oraz zapoznanie z gotowymi projektami inwestycyjnymi i wizja lokalna na ul. Rzecznej, to tylko niektóre tematy nad którymi w środę 22 stycznia pochylili się członkowie Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

O drzewach i odpadach
Małgorzata Jagielska, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Nowej Rudzie jako pierwsza przybyła na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji. W trakcie spotkania omawiane były m.in wnioski komisji z 2019 r. dotyczące wycinki drzew stwarzających zagrożenie, przycinaniu gałęzi, bądź pielęgnacji drzew.

– Mamy bardzo dużo drzew, które stanowią zagrożenia i to one są w pierwszej kolejności wycinane, tak jak to było np. przy ul. Stara Droga w kierunku szkoły z klonem, który był rozczłonkowany w strukturze pnia i to drzewo zostało bardzo szybko usunięte. Pozostałe drzewa w miarę sukcesywnie staramy się pielęgnować – mówi Małgorzata Jagielska. – Wiadomo, że mamy ograniczone środki w budżecie i w pierwszej kolejności środki te są przeznaczane, tak jak wspomniałam, na drzewa stanowiące zagrożenie – tak jak to było z drzewami przy ul. Martwej, ul. Królowej Jadwigi. Tamtymi drzewami musieliśmy zająć się w pierwszej kolejności, ale też na Zagórzu, sukcesywnie ul. Zdrojowisko – ogólnie tych prac jest ogrom – dodaje.

Podczas tej części posiedzenia komisji poruszana była również kwestia związana z pojemnikami na odpady, budową wiat i utrzymaniem wokół skupisk porządku, jak również harmonogramu odbioru odpadów, który powinien trafić do mieszkańców Nowej Rudy. Małgorzata Jagielska poinformowała również, iż wkrótce trafi do mieszkańców wydana nakładem miasta ulotka informująca jak segregować odpady oraz gdzie można oddać odpady wielkogabarytowe.

O inwestycjach
Kolejnym gościem zaproszonym przez przewodniczącego komisji Janusza Staniochę była Agnieszka Żołnierczyk, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miasta w Nowej Rudzie. Pani naczelnik przedstawiła radnym informacje na temat zadań, które zakończone zostały w Nowej Rudzie w 2019 r.

– W formule projektuj-wybuduj realizowane jest zadanie z przebudową ul. Fabrycznej. Do końca lutego wykonawca ma przedstawić koncepcję na podstawie której realizowane będą roboty. Całość zadania kosztować będzie 795.600 zł. Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie nowego oświetlenia oraz fragment kanalizacji deszczowej, która zostanie wpięta do już istniejącej deszczówki. Termin zakończenia realizacji zadania 30 czerwca – informowała Agnieszka Żołnierczyk. – Niestety są też projekty, które ciągną się od ubiegłego roku, to jest np. przebudowa mostu na ul. Martwej. W tym wypadku mamy zobowiązanie projektanta, że wywiąże się z umowy do końca marca. Za opóźnienia ma oczywiście naliczane kary. Podobna sytuacja jest z przebudową drogi os. XXX-lecia i os. Wojska Polskiego. Również w tym przypadku mamy informację pisemną, że projektant do końca marca zrealizuje zadanie i tu też naliczane są kary. Wykonana została dokumentacja na modernizację drogi ulica Mała Kolonia, III etap ul. Jawornik, posiadamy już też dokumentację na budowę drogi ul. Asnyka, jak również posiadamy kompletną dokumentację na przebudowę drogi ul. Akacjowa i przebudowę drogi ul. Widokowa – dodała.

Wizja na ul. Rzecznej
Po omówieniu kwestii związanych z inwestycjami radni wspólnie z pracownikiem wydziału infrastruktury i inwestycji Januszem Królem udali się na wizję lokalną na ul. Rzeczną w Drogosławiu. Przypomnijmy ul. Rzeczna po przebudowie została w ubiegłym roku oddana do użytku i trzeba przyznać, że przeszła niesamowitą metamorfozę. Jednak jak prawie wszędzie brakuje miejsc do parkowania. Dlatego też mieszkańcy narożnego budynku ul. Dworska z zapleczem i wyjściem od ul. Rzecznej złożyli wniosek o przesunięcie o kilka metrów znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się i parkowania”, co ich zdaniem pozwoli na zaparkowanie dodatkowo jednego bądź dwóch samochodów i ułatwi wyjazd z podwórka. Janusz Król wyjaśnił, że zmiana o którą wnioskują wiąże się z przygotowaniem projektu zmiany organizacji ruchu, który zaakceptować musi starostwo, a co nie mniej ważne łączy się z kosztami. Poza tym w okresie wiosennym kilkadziesiąt metrów dalej przygotowany zostanie na placu znajdującym się przy ul. Rzecznej parking. Plac zostanie odpowiednio przygotowany – po utwardzeniu, wysypana mieszanka, która zostanie zawałowana.

Str. 3 w numerze 413 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 413
31 stycznia – 6 lutego 2020 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *