Spór o drogę

Wciąż nierozwiązana jest kwestia przekazania drogi wewnętrznej przy ul. Niepodległości 2 w Nowej Rudzie

Od chwili przejęcia przez Gminę Wiejską Nowa Ruda budynku byłego sądu, teren ten praktycznie powinien być wykorzystywany przez pracowników i klientów znajdujących się tam biur. Tak nie jest, droga ta stanowi bezpieczny dojazd do parkingu budynku przy ul. Niepodległości 6-8, a sama droga i miejsca parkingowe na tym terenie wykorzystywane są też przez petentów wydziału komunikacji i poczty.
Punkt dotyczący przekazania drogi przy ul. Niepodległości gminie wiejskiej, na wniosek członków Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, zdjęty został z obrad podczas listopadowej sesji rady. Stało się tak za sprawą lokatorów budynku przy ul. Niepodległości 6-8, którzy wcześniej chcieli się spotkać z radnymi i przedstawić swój punkt widzenia. Do takiego spotkania doszło w piątek 11 grudnia, w którym – oprócz reprezentantów Wspólnoty Mieszkaniowej Niepodległości 6-8 – uczestniczyli radni: Janusz Staniocha, Jerzy Pulit i Andrzej Czerniatowicz oraz Agnieszka Żołnierczyk, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Nowa Ruda: Tomasz Zieliński, Renata Krazińska i Dorota Król, a także Andrzej Cyman, administrator wspólnoty Niepodległości 6-8.
Każda ze stron przedstawiła swoje racje, swój punkt widzenia. Jak mówili przedstawiciele urzędu gminy, po przekazaniu drogi możliwe będzie wykonanie jej remontu, co pozwoli wygenerować dotykowe miejsca parkingowe, a sytuacja rzeczywiście nie jest tam ciekawa. Z drogi i parkingów przy urzędzie gminy korzystają nie tylko pracownicy i petenci urzędu, ale też klienci pobliskiej filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kłodzku lub poczty, która, co ciekawe, na plac obok swojej siedziby zakazała wjazdu. Wszystko to powoduje, że zamknięcie dojazdu do sąsiedniej posesji, nie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie ilości miejsc postojowych. Mieszkańcy budynku przy ul. Niepodległości 6-8, od jakiegoś czasu nie mogą korzystać z tej drogi, ponieważ gmina zlikwidowała im taką możliwość zamykając dojazd do ich posesji, tłumacząc to brakiem miejsc postojowych. Przedstawiciel gminy argumentował tę decyzję również faktem, że mieszkańcy mają jeszcze jedną drogę dojazdową do posesji. Droga ta jest jednak bardzo stroma, co szczególnie w zimie może stwarzać zagrożenie. Sytuacji nie poprawia też bliski wyjazd na ruchliwą ulicę i znajdujący się tuż przy wyjeździe pawilon handlowy, który znacznie utrudnia widoczność. Każda ze stron przedstawiła swoje racjonalne argumenty.
Przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej Niepodległości 6-8 zadają pytania retoryczne osobom, które decydować będą o dalszym losie drogi:
• Czy zamknięcie nam dojazdu wpłynęło na poprawę stanu bezpieczeństwa na wspomnianym terenie?
• Czy zamkniecie dojazdu wpłynęło na rozładowanie problemu braku miejsc parkingowych przed urzędem gminy?
• Czy na parkingu jest więcej miejsc parkingowych i nie ma problemu z wjazdem i wjazdem pojazdów z tego terenu?
Przedstawiciele Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie zrelacjonowali i przedstawili swoje wnioski ze spotkania pozostałym członkom komisji podczas posiedzenia, które odbyło się w środę 16 grudnia. Początkowo radni chcieli zaproponować gminie rozwiązanie polegające na ustanowieniu służebności drogi – członkom sąsiedniej wspólnoty, za co ci udostępniliby na swoim terenie trzy miejsca parkingowe gminie. W międzyczasie do komisji trafiły informacje z urzędu gminy o jeszcze innej możliwości rozwiązania sporu. Do burmistrza trafiła informacja, iż w świetle zaistnienia nowych okoliczności, należy zorganizować ponowne spotkanie stron. Spotkanie to powinno odbyć się jeszcze w tym miesiącu, bowiem projekt uchwały o przekazaniu drogi rozpatrywany będzie podczas sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w środę 30 grudnia.

Str. 3 w numerze 459 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 459
11-17 grudnia 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *