Radni i burmistrz zaprzysiężeni

Podczas inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie VIII kadencji, która odbyła się w środę 21 listopada, zaprzysiężono radnych i burmistrza Tomasza Kilińskiego. Wybrano też przewodniczącego rady miejskiej i dwóch wiceprzewodniczących

Sesję otworzył i powitał zebranych radny-senior Jerzy Strawiński, po czym przystąpiono do prezentacji każdego z radnych. Następnym punktem było złożenie ślubowania przez radnych i burmistrza Tomasza Kilińskiego. Po wyborze komisji skrutacyjnej przystąpiono do wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Rudzie. W tajnym głosowaniu został wybrany Andrzej Behan, który pełnił tę funkcję już w poprzednich kadencjach. Po przekazaniu przewodniczenia obrad nowo wybranemu przewodniczącemu, przystąpiono do wyboru dwóch wiceprzewodniczących. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania zostali nimi: Jerzy Pulit i Bogusław Frącek. Wybrano także członków komisji stałych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie:

Komisja Rewizyjna – Jadwiga Ziemska (przewodnicząca), Artur Turański, Andrzej Czerniatowicz, Magdalena Lichwa i Janusz Staniocha,

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Andrzej Czerniatowicz (przewodniczący), Jacek Cichański, Jolanta Kasprzyk,

Komisja Gospodarczo Budżetowa – Piotr Wróbel (przewodniczący), Jadwiga Ziemska, Zbigniew Karczewski, Regina Wałęsa, Andrzej Behan,

Komisja Porządku Publicznego i Komunikacji – Janusz Staniocha (przewodniczący), Zbigniew Karczewski, Bartłomiej Rozmus, Jolanta Kasprzyk, Andrzej Czerniatowicz, Marian Kocoń, Jerzy Pulit, i Jerzy Strawiński,

Komisja Mieszkaniowa – Halina Gajcy (przewodnicząca), Zbigniew Karczewski, Marian Kocoń, Jerzy Pulit, Janusz Staniocha, Jerzy Strawiński, Zdzisław Druciak,

Komisja Zdrowia i Ekologii – Regina Wałęsa (przewodnicząca), Kinga Wiechetek, Jolanta Kasprzyk, Magdalena Lichwa, Marta Chojecka i Bogusław Frącek,

Komisja Spraw Społecznych – Jacek Cichański (przewodniczący), Artur Turański, Dawid Jędrzejewski, Andrzej Czerniatowicz, Magdalena Lichwa, Marta Chojecka, Regina Wałęsa, Zdzisław Druciak.

Oprócz spraw związanych z ukonstytuowaniem się komisji, radni przyjęli również uchwałę w sprawie wynagrodzenia burmistrza Nowej Rudy – wynagrodzenie Tomasza Kilińskiego pozostaje na dotychczasowym poziomie. Kolejna sesja rady miejskiej już w najbliższą środę.

Str. 3 w numerze 356 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 356
23-29 listopada 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *