Radni apelują w sprawie wyborów

Podczas sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie która odbyła się w piątek 24 kwietnia radni przyjęli Apel w sprawie przesunięcia terminu wyborów prezydenckich w Polsce których termin ogłoszono na dzień 10 maja 2020 r. Za przyjęciem Apelu głosowało 15 radnych, 4 było przeciw. Podczas sesji poruszano też kwestię wystąpienia Poczty Polskiej do Gminy Miejskiej Nowa Ruda o przekazanie danych osobowych wyborców

Apel teraz trafi do Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentarzystów z Okręgu Wyborczego nr 2 do Sejmu RP oraz z Okręgu Wyborczego Nr 5 do Senatu RP.

– Intencją apelu jest tak naprawdę przesunięcie zaplanowanych na 10 maja wyborów prezydenckich, z uwagi na występujący stan epidemii i brak możliwości realizacji wyborów. Chcę poinformować, ze Państwowa Komisja Wyborcza zatwierdziła jeden pięcioosobowy skład komisji z dwunastu, które powinny być. Jeżeli chodzi o osoby zgłoszone do komisji wyborczych jest ich 29 więc widać jak to wygląda, jeżeli chodzi o realizację, czy możliwości realizacji wyborów prezydenckich w obecnej chwili – tłumaczył burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński. – Wdrożony stan epidemii i wdrożone obostrzania i ograniczenia praw obywatelskich, które obecnie funkcjonują oraz nasze apele dotyczące ograniczania kontaktów międzyludzkich, pozostanie w domu i zachowanie szczególnych środków ostrożności powodują, że organizowanie wyborów i zapewnienie wszelkich z tym związanych spraw jest bardzo trudne, mówię tu m.in. o przygotowaniu lokali wyborczych i obsługę techniczną wyborów bez narażania i tak naprawdę bez łamania istniejących ograniczeń i nakazów, które zostały wprowadzone w naszym państwie przez rząd – dodał burmistrz.

Na te słowa, głos zabrał radny Zbigniew Karczewski, który stwierdził że samorząd powinien być apolityczny, a o wyborach powinni zdecydować rządzący zgodnie z Konstytucją i za to będą ponosić odpowiedzialność.

W odpowiedzi Tomasz Kiliński stwierdził, że decyzje i prawo w zakresie wyborów stanowi parlament, ale obserwując to co się dzieje i zamierzenia rządu w zakresie przygotowywania wyborów które do tej pory zostały poczynione i w związku z tym jak wygląda sytuacja w naszej gminie i większości gmin, bo apeli samorządów w sprawie organizacji wyborów jest naprawdę mnóstwo i zapewniam że nie maja one nic wspólnego z polityką tylko z obecną sytuacją w jakiej znaleźli się mieszkańcy naszej gminy i całej Polski.

– Sytuacja o której mówię nie pozwala na zorganizowanie wyborów, nie mówię tu o wyborach korespondencyjnych, które w obecnym stanie prawnym jeszcze w ogóle nie funkcjonują, a nawet w takiej formule nie zostaną spełnione wszelkie przesłanki wynikające z Konstytucji, ich powszechności, dostępności zwłaszcza dla niektórych mieszkańców, którzy mieli by w wyborach wziąć udział – zapewniał Tomasz Kiliński. – Wielu prezydentów, burmistrzów i wójtów występowało w sprawie niemożliwości organizacji wyborów w tym terminie ponieważ pokazujemy rzeczywistą sytuację w gminach w których wybory maja być przeprowadzone – informował radnych.

Radna Magdalena Lichwa zadała pytanie czy Poczta Polska wystąpiła do urzędu miasta o przekazanie danych wyborców?
– Prawdopodobnie tak, celowo użyłem słowa prawdopodobnie bo mail, który otrzymaliśmy był podpisany Poczta Polska. O ile e-maila wysłała naprawdę Poczta Polska, to takie wystąpienie zostało poczynione. Nikt maila nie podpisał, nie zostało to w żaden oficjalny sposób przesłane, ani drogą listową, ani chociażby przez zastosowanie podpisu kwalifikowanego, w związku z tym wezwaliśmy Pocztę Polską domniemając, że to ona jest autorem tego wystąpienia, do nas do jego formalnego uzupełnienia – odpowiedział burmistrz Tomasz Kiliński. – Pomijam kwestię, że przekazanie tych danych jest niezgodne z prawem i w obecnie obowiązującym stanie prawnym na pewno nie nastąpi, ale samo wystąpienie Poczty Polskiej jest jak najbardziej wadliwe – dodał.

Przesłanka konstytucyjna o której wspomniał burmistrz to artykuł 127. Konstytucji:
„1. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *