Nowy zastępca wójta

Dotychczasowy zastępca wójta gminy Nowa Ruda, został radnym Rady Powiatu Kłodzkiego. Nie może zatem pełnić dotychczasowej funkcji, choć pozostanie nadal pracownikiem Urzędu Gminy Nowa Ruda. Nowym zastępcą wójta został Ryszard Czerewaty, mieszkaniec Jugowa

Ryszard Czerewaty jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz pierwszym polskim oficerem, który po II wojnie światowej studiował na Akademii Wojennej w Paryżu. Ukończył także szereg kursów specjalistycznych. Zna biegle język rosyjski, francuski i angielski. W swojej karierze wojskowej dowodził m.in. wojskami specjalnymi, rozpoznawczymi i zmechanizowanymi. Pracując w Dowództwie Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu zajmował się rozpoznaniem i walką radioelektroniczną, a w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego w Warszawie przygotowaniem i pobytem wojsk poza granicami państwa. Pracował także w Polskim Przedstawicielstwie Wojskowym przy Kwaterze Głównej NATO i w Radzie Unii Europejskiej w Brukseli, gdzie reprezentował interesy Wojska Polskiego dotyczące relacji pomiędzy NATO i UE. Jako pierwszy z polskich oficerów zajmował się także Europejską Polityką Bezpieczeństwa i Obrony już przed i zaraz po przystąpieniu Polski do UE. Uczestniczył m.in. w pracach grupy roboczej zajmującej się opracowaniem koncepcji zarządzania kryzysowego UE, przygotowaniem przejęcia od NATO operacji wojskowej w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, przygotowaniem i przeprowadzeniem operacji w Demokratycznej Republice Kongo i Sudanie oraz misji humanitarnej po tsunami w Indonezji. W trakcie pełnienia służby był także inspektorem ds. przestrzegania Traktatu o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie. W ramach pełnienia tej funkcji uczestniczył w wielu międzynarodowych kontrolach zbrojeniowych, m.in. na terenie Belgii, Francji i Ukrainy. W 1999 roku odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od roku 2014 pracował na stanowisku doradcy wójta oraz głównego specjalisty ds. organizacyjnych, analiz i sprawozdawczości w Urzędzie Gminy Nowa Ruda. Swoje wieloletnie doświadczenie w pracy na wysokich stanowiskach urzędniczych oraz w kierowaniu zespołami ludzi, umożliwiły mu efektywne realizowanie powierzonych obowiązków.

Podczas studiów na Akademii Wojennej w Paryżu. Ryszard Czerewaty stoi pierwszy z prawej.

Podziękowania za służbę w Kwaterze Głównej NATO

Z Hiszpanem w trakcie jednej z międzynarodowych inspekcji w ramach przestrzegania Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie.

– Wspólnie z Ryszardem Czerewatym w roku 2014 prowadziliśmy kampanię startując w wyborach samorządowych z komitetu KWW PRZEŁOM 2014 – wspomina Adrianna Mierzejewska, wójt gminy Nowa Ruda. – Gdy objęłam urząd wójta, został moim doradcą, gdzie dał się poznać jako pracowity, kompetentny i lojalny współpracownik. To bardzo skromny człowiek, który mimo doświadczenia w kierowaniu dużym zespołem, nie przyjął propozycji objęcia stanowiska wicewójta, jednocześnie deklarując zaangażowanie w pracy na rzecz realizowania wspólnego programu wyborczego. Nasza 4-letnia, doskonała współpraca w samorządzie z Pawłem Szafranem jako wicewójtem, musiała naturalnie przejść w taki stan, w którym nadal będziemy tworzyć zespół pracujący dla dobra gminy Nowa Ruda – dodaje.

Podczas uroczystości 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Fot. Grzegorz Matulewicz

Str. 3 w numerze 357 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 357
30 listopada –
– 6 grudnia 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *