Dostałeś pieniądze? Dostaniesz też PIT z ZUS

Prawie 760 tysięcy Dolnoślązaków dostanie PIT z ZUS. O rozliczenie z urzędem skarbowym nie muszą się martwić te osoby, które poza rentą lub emeryturą nie miały innych dochodów w ciągu całego roku. PIT 40A ZUS przyśle pocztą do domu. To zarówno informacja dla emeryta o wysokości osiągniętych dochodów a jednocześnie deklaracja, która została wysłana do urzędu skarbowego.

Przed 1 marca wszyscy, którzy w ubiegłym roku choćby tylko jeden raz dostali pieniądze z ZUS, otrzymają deklarację podatkową. Na Dolnym Śląsku takich osób jest 758.965. We wrocławskim oddziale wysłanych zostanie 303.980 PIT-ów, w wałbrzyskim 278.843, a legnickim 176.142. W całym kraju deklaracje trafią do 9,5 mln osób, z których 8,3 mln to emeryci i renciści. Pozostałe formularze są wysyłane do osób, które w ubiegłym roku pobierały np. zasiłki chorobowe, macierzyńskie, czy opiekuńcze.

– PIT-40A otrzymają także ci emeryci i renciści, którzy w grudniu dostali swoją pierwszą wypłatę od nas – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.
– Dotyczy to także osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej – wyjaśnia.

PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które dostawały także inne, niż wymienione wyżej, świadczenia z ZUS, czyli np. zasiłki chorobowe, macierzyńskie oraz tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS.

– Deklarację z tym numerem otrzymają od nas także osoby, które złożyły w ZUS oświadczenie o tym, że chcą się rozliczyć z dochodów wspólnie ze swoim małżonkiem albo złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej, czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A – tłumaczy Kowalska-Matis.

PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku powinni to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które złożą w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2019 r. Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja, co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie.

A jeśli nie dostanę PIT z ZUS lub chcę go mieć wcześniej?
Duplikat deklaracji można otrzymać w każdej placówce ZUS. A w szczególnych, uzasadnionych losowo okolicznościach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wydać duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową.

Str. 3 w numerze 365 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 365
1-7 lutego 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *